Bygger vindkraftverk på Jæren

Dagligvaregrossist blir selvforsynt med energi. Dagligvaregrossisten Asko Rogaland AS har fått tillatelse til å bygge to vindkraftverk i Gjesdal kommune. Målet er å bli selvforsynt med energi. Godkjenningen gjelder vindkraftverkene Skurvenuten og Tindafjellet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De to anleggene vil ha en årlig produksjon på henholdsvis 20 og 30 gigawattimer (GWh). Det … Continued

Dagligvaregrossist blir selvforsynt med energi.

Dagligvaregrossisten Asko Rogaland AS har fått tillatelse til å bygge to vindkraftverk i Gjesdal kommune. Målet er å bli selvforsynt med energi.

Godkjenningen gjelder vindkraftverkene Skurvenuten og Tindafjellet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De to anleggene vil ha en årlig produksjon på henholdsvis 20 og 30 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer til sammen strømforbruket til rundt 3.000 husstander.

Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved hvert av de to anleggene større enn ulempene de medfører. NVE har vektlagt at det er gode vindforhold i planområdene og at de to prosjektene vil bidra til at Norge kan oppfylle politiske målsettinger om økt satsing på fornybar kraftproduksjon, opplyser direktoratet.

NVE understreker at det på begge stedene er vurdert de negative konsekvensene for landskap, friluftsliv og fugler, men at anleggene er små sammenlignet med andre prosjekt her i landet.

©NTB