Bilde av Børge Brende

Brende legger om fornybarsatsningen i u-land

Støtten kuttes fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner. Norges støtte til fornybar energi i u-land legges om for å bli mer treffsikker, ifølge utenriksminister Børge Brende (H). På klimatoppmøtet i Paris denne uken har han snakket varmt om behovet for å bygge ut grønne energikilder i fattige land. Han har deltatt på flere arrangementer … Continued

Støtten kuttes fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner.

Norges støtte til fornybar energi i u-land legges om for å bli mer treffsikker, ifølge utenriksminister Børge Brende (H).

På klimatoppmøtet i Paris denne uken har han snakket varmt om behovet for å bygge ut grønne energikilder i fattige land. Han har deltatt på flere arrangementer hvor dette har vært tema.

Kutter ned til 470 millioner

I statsbudsjettet for neste år er imidlertid Utenriksdepartementets bistandsmidler til fornybar energi i u-land kuttet fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner. Regjeringen ville egentlig redusere beløpet enda mer, men Venstre og KrF sørget i budsjettforhandlingene for at kuttet ikke ble på mer enn 57 prosent.

– Vi har valgt å gjennomgå hele fornybarsatsingen vår og se på hvordan den kan innrettes mer strategisk, sier Brende til NTB.

Fra infrastruktur til fornybart

Han viser til en rapport fra Riksrevisjonen hvor satsingen ble kritisert. I rapporten ble det pekt på at fornybar-bistanden i flere tilfeller ikke gikk til de fattigste landene. Deler av midlene skal ha gått til infrastruktur, og ikke direkte til fornybare energikilder.

Brende sier regjeringen nå i stedet vil bruke penger via Norfund. I tillegg har statsminister Erna Solberg (H) varslet at Norges bidrag til FNs grønne klimafond skal dobles til 800 millioner kroner årlig fram mot 2020.