50 milliarder til fellesskapet

Kraftnæringen leverer. I følge Energi Norge bidrar den norske kraftnæringen hvert år med ca 50 milliarder kroner til fellesskapet og sysselsetter 18.000 mennesker. Den samlede omsetningen er på om lag 80 milliarder kroner og av dette går altså 50 milliarder tilbake til fellesskapet i form av skatte, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Både eierne og vertskommunene … Continued

Kraftnæringen leverer.

I følge Energi Norge bidrar den norske kraftnæringen hvert år med ca 50 milliarder kroner til fellesskapet og sysselsetter 18.000 mennesker.

Den samlede omsetningen er på om lag 80 milliarder kroner og av dette går altså 50 milliarder tilbake til fellesskapet i form av skatte, avgifter og utbytte til offentlige eiere.

Både eierne og vertskommunene har gode inntekter fra kraftproduksjonen, i tillegg til at den legger grunnlag for industriarbeidsplasser og annet næringsliv over hele Norge, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Milliardinvesteringer på trappene

I tillegg til allerede høy aktivitet er det ventet rekordhøye investeringer i årene som kommer. I følge Energi Norge vil det i 2015 bli investert for 24,7 milliarder kroner, hovedsakelig innen utbygging av kraftnettet.

Det er med andre ord grunn til å tro at både sysselsettingen og omsetningen i kraftbransjen vi øke de nærmeste årene.

Kilde: energinorge.no