Smøla Vindpark
Smøla Vindpark

Verdensrekord i vindkraftproduksjon for Danmark

Publisert

Norge har ikke tilsvarende mål, men det er stort potensial i offshore vind.

Danske vindmøller satte verdensrekord i vindkraftproduksjon i 2015. Vindkraft utgjorde 42,1 prosent av det totale strømforbruket i landet.

Det er det høyeste tallet som noen gang er målt, og det høyeste tallet for noe land i verden. I fjor var rekorden på 39,1 prosent, viser tall fra Energinet.dk.

 • Slik skal de ta kraftbransjen med storm
 • I løpet av fjorårets totalt 8760 timer, ble det i Vest-Danmark produsert vindenergi som langt overgikk områdets forbruk som var på 1460 timer.

  – Det er ikke uvanlig at produksjonen er større en forbruket. Men at vi nå produserer mer enn 16 prosent av hva vi trenger, viser at vi i større grad kan ha nytte av å importere og eksportere strøm til andre land i fremtiden, sier rådgiver for Energinet.dk, Carsten Vittrup.

  Små prosjekter i Danmark

  Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Vindkraftforening, NORWEA, Bushra Butt, forteller at Danmark startet tidlig med å satse på vindkraft.

  - Deres prosjekter er også litt annerledes, de er ofte små (5-15 MW) og drevet av bønder, i motsetning til Norge hvor prosjektene har en lengre tidslinje. Fra prosjektet kommer i gang til den er bygget ferdig kan ta opptil 10 år, opplyser Butt til enerWE.

  • Svenskene henter IKT-hjelp fra Norge for å få bedre kraftproduksjon
  • Norge kan ikke måle seg

   Overskuddet fra danske vindmøller selges til Norge, Sverige og Tyskland. Parlamentet har satt seg som mål at i 2020 skal vindkraft stå for halvparten av alt strømforbruket i Danmark. Ifølge prognoser vil dette målet nås. Norge har ikke tilsvarende mål, ifølge Butt.

   - I Norge har vi bygget ut ca. 800 MW, og vi står foran investeringsbeslutning på fosen (et prosjekt som er på 1000 MW) og en rekke andre prosjekter. Vi tror på 2-2500 MW ytterligere vindkraft i Norge frem til 2020.

   - Hva er fordelene med offshore vind i forhold til vindkraft fra land?

   - For det første er produksjonen fra offshore vind bedre. Du har jevnere vind, og flere timer med vind enn du har på land. For eksempel var det slik at offshore vind utgjorde 3,5% av installert kapasitet i vind i Europa i 2010. På samme tidspunkt utgjorde produksjonen fra offshore vind 5,8% av produksjonen fra vind. Vi må også se på hvor det største teknologiske potensialet ligger.

   Butt forklarer at vi trenger enorme mengder ny, ren elektrisitet i tiden som kommer, men foreløpig er det lite som tyder på at Europas landarealer kommer til å vokse noe særlig.

   - Dersom vi klarer å utnytte havarealene på en kostnadseffektiv måte, utgjør dette et stort potensial for mye, så vel som jevn og forutsigbar produksjon av fornybar elektrisitet, avslutter hun.