Ordførere med vannkraft-protest

Publisert

191 ordførere og varaordførere fra Høyre, Frp, KrF, V, Ap, Sp og SV har undertegnet en felles protest mot regjeringens kutt i eiendomsskattinntektene fra vannkraftanleggene.

En pressemelding fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sier grunnlaget for protesten er et inntektstap i 2017 på nesten 400 millioner kroner. Regjeringen mener lavere kraftpriser innebærer et fall i markedsverdien av alle vannkraftanleggene i Norge på 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017.

– Hvis regjeringen hadde tatt hensyn til det lavere rentenivået ved beregningen av markedsverdien og ikke bare lavere kraftpriser, ville vi hatt samme markedsverdi og eiendomsskatt i 2017 som i 2016, sier Torfinn Opheim, leder i LVK.

Opheim mener redusert eiendomsskatt vil øke statens inntekter med om lag 300 millioner kroner. Sammen krever ordførerne en ny skatteberegning.

– Beregningen av markedsverdien er uriktig, og staten inndrar gjennom dette distriktenes egne verdier, stikk i strid med regjeringspartienes partiprogrammer hvor det heter at kommunene skal beholde en større del av verdiene der de skapes, fortsetter han og viser til den store tverrpolitiske reaksjonen fra et samlet Distrikts-Norge. (©NTB)