Hedegaard: Vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass

Publisert

– Lønnsomheten i vannkraft er redusert med to tredeler på fem år.

Vannkraftprosjekter i Norge skattlegges hardere enn olje- og gassprosjekter med samme avkastning, framholder tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard.

Hedegaard stilte spørsmål ved det norske skatteregimet da hun holdt et innlegg på Energi Norges vinterkonferanse i København fredag.

– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om i 2016 – og rett etter Parisavtalen, sa hun.

Beskatningen av vannkraft er skjerpet i flere omganger de siste årene, selv om kraftprisen er halvert.

– Lønnsomheten i vannkraft er redusert med to tredeler på fem år. Dette rammer mulighetene til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, framholder administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.