Troms Kraft tapte milliardsøksmål mot revisor

Publisert

Revisjonsselskapet Grant Thornton slipper å betale Troms Kraft 1,7 milliarder kroner i erstatning i Kraft & Kultur-saken. Det nordnorske kraftselskapet vurderer å anke dommen.

Rettssaken i Stockholms tingsrätt varte i rundt sju måneder fra september i fjor. I dommen som kom fredag, får ikke Troms Kraft medhold i kravet om en erstatning på 1,774 milliarder svenske kroner fra Grant Thornton.

– Dette utfallet hadde vi ikke ventet oss, og vi er overrasket. Vi skal nå gå gjennom dommen i detalj med våre advokater for å vurdere om vi skal anke saken til hovretten, den svenske lagmannsretten, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft.

Må betale til revisor

Ifølge dommen må Troms Kraft betale Grant Thornton en erstatning på 19,2 millioner svenske kroner – i underkant av 19 millioner norske kroner. Selskapet må også betale revisor Elisabeth Simonsson 19,1 millioner svenske kroner. Ankefristen er satt til tre uker.

Tingrettsdommer Bertil Sundin understreker at det ikke er sikkert at revisoren hadde oppdaget den manipulerte informasjonen i regnskapet selv om hun hadde gjort ytterligere undersøkelser.

– Hvis selskapets ledelse hadde levert revisoren et korrekt og ikke-manipulert grunnlag for beregningene, hadde spørsmålet om hvorvidt revisoren utførte korrekte revisjoner sannsynligvis aldri dukket opp, uttaler han i en melding.

– Vi er veldig lettet, sier pressetalskvinne Lisbeth Larsson i Grant Thornton i Sverige til Nord24.

Toppsjefen dømt

Kraft & Kultur er et svensk datterselskap av Troms Kraft. Toppsjefen i Kraft & Kultur, Boris Benulic, ble i juli i fjor dømt til tre og et halvt års fengsel for svindel og regnskapsjuks.

Som følge av skandalen anla Troms Kraft erstatningssøksmål mot sin egen revisor Frode Danielsen og selskapet PWC, og mot revisjonsselskapet Grant Thornton, som var selskapsrevisor for Kraft & Kultur. Søksmålet mot PWC ble avgjort ved forlik få dager etter dommen mot Benulic. Partene ønsket ikke å uttale seg om innholdet, men ifølge Nord24.no fikk Troms Kraft 200 millioner kroner i erstatning.

Kritikk

I stevningen til Troms Kraft het det at revisjonen til Grant Thornton inneholder et stort antall mangler. Troms Krafts hovedkritikk var at revisoren har stolt på opplysninger fra tidligere direktør Berulic og ikke gjorde egne undersøkelser. Det nordnorske kraftselskapet viste til at revisoren har fått tilsendt og stolte på filer som var sterkt bearbeidet av Berulic i stedet for å sjekke direkte i selskapets faktureringssystem.

Videre ble revisoren kritisert for ikke å ha sjekket prissikring av avtaler, og for ikke å ha sjekket posten med «ufakturerte, påløpne inntekter», trass i at revisoren ble bedt om det av konsernrevisor.

En rekke vitner

44 vitner var innkalt i saken, blant dem tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, og en rekke tidligere og nåværende toppledere, revisorer og sakkyndige.

Grant Thornton mente på sin side at Troms Kraft og styret i Kraft & Kultur må holdes ansvarlig for de påståtte tapene, og også at tapene ikke har vært så høye som 1,7 milliarder kroner.