RÂnÂsfoss  20160415.I dag legger regjeringen fram den f¯rste helhetlige stortingsmeldingen om energipolitikk p 17 Âr. Den blir lagt fram ved RÂnÂsfoss kraftverk, hvor alt vannet blir omdannet til kraft. Derfor er det ikke vann i fossen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
RÂnÂsfoss 20160415.I dag legger regjeringen fram den f¯rste helhetlige stortingsmeldingen om energipolitikk p 17 Âr. Den blir lagt fram ved RÂnÂsfoss kraftverk, hvor alt vannet blir omdannet til kraft. Derfor er det ikke vann i fossen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Krafteksport til Danmark i minus

Publisert

Regnskapet for de fire Skagerrak-kablene mellom Norge og Danmark viser at vinninga går opp i spinninga 62 prosent av tiden.

Dagens Næringsliv (DN) opplyser at avisen Europower skriver at energitapet i overføringskablene er større enn den økonomiske gevinsten knyttet til høyere kraftpriser utenlands.

«I hele 62 prosent av timene i fjor var tapskostnaden i kablene høyere enn flaskehalsinntekten, altså inntekten som kommer av ulik pris mellom prisområder», skriver Europower.

Det fysiske energitapet på 4 prosent i overføringskablene blir ikke tatt hensyn til i prisalgoritmene som styrer krafthandelen. Norske myndigheter må få med seg nabolandene hvis noe skal gjøres med dette.

Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.

Det er allerede kjent at Statnett tapte rundt 12 millioner kroner på å overføre kraft til Danmark i fjor. Regningen er det norske strømkunder som får, gjennom økt nettleie.