Oljefondet ut av kullkraft?

Published

Arbeiderpartiets forslag mangler støtte.

Arbeiderpartiets forslag om å trekke oljefondet ut av kullselskaper får likevel ikke støtte fra Venstre og KrF.

Ap håpet å påføre den blåblå regjeringen dens første nederlag da finanspolitisk talsmann Jonas Gahr Støre foreslo at Stortinget skal pålegge regjeringen å utrede å avvikle oljefondets investeringer i kullselskaper.

Forslaget kunne få flertall, fordi både Venstre og KrF tidligere har fremmet beslektede forslag i Stortinget. Begge ga uttrykk for støtte da forslaget ble lagt fram.

Vender seg

Men onsdag ble det klart at samarbeidspartiene snur seg mot regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet i håp om å få til et vedtak som strekker seg lenger enn kullinvesteringer. I så fall ryker det potensielle flertallet for Ap-forslaget.

Vi har jo et ønske om å bli enige med den regjeringen som vi har vært med på å innsette, sier KrFs finanspolitiske talsmann – og leder av finanskomiteen på Stortinget – Hans Olav Syversen til NTB.

Han sier at målet for KrF er å få en utredning som er bredest mulig, som ser på både miljømessige sider og finansielle utfordringer ved investeringer i all fossil energi, ikke bare begrenset til kullselskaper.

Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykker det samme:

Vårt poeng er ikke «ut av kull», men å gjøre oss mindre avhengige av fossile inntektskilder i bredest mulig forstand, sier hun.

Støre beklager

Støre beklager utviklingen. Til VG sier han at et flertall i Stortinget for å trekke ut investeringer fra kull, nå blir et mindretall.

Og det vil jeg beklage, sier han.

Syversen mener at Ap-forslaget fremstilles mer offensivt enn det er:

Det har aldri vært vår politikk at vi skal ut av kullselskap i morgen. Også Ap-forslaget sier «etter en grundig vurdering». Så jeg stusser litt over den eskaleringen denne saken har fått. Det har ellers alltid vært enstemmighet i Stortinget om at endringer som gjelder Statens pensjonsfond utland, skal underlegges grundige vurderinger, sier han.

Zero-kritikk

Men også miljøstiftelsen Zero har advart sentrumspartiene, og spesielt Venstre.

Hvis Venstre skal stemme for et annet forslag enn Arbeiderpartiets, må forslaget være enda mer konkret. Det vil være skandaløst om Venstre går inn for å utrede, fremfor å stille seg bak et flertall om å gå ut av kullselskaper, sier stiftelsens leder Marius Holm.

Trine Skei Grande mener tvert om:

Vi opplever at vi kan oppnå mer i samarbeid med regjeringen i løpet av et år fram i tid, fremfor å kaste oss på Aps forslag i dag, sier hun.

Liten, mindre

Stortingets finanskomité avholdt høring om saken i slutten av januar. Der kom det fram at oljefondets kullportefølje er liten og på vei ned:

Ved årsskiftet hadde vi 2,5 milliarder kroner investert i kullproduksjon. Dette tilsvarer 0,08 prosent av fondet. For to år siden var summen av investeringene på 5 milliarder. Dette er små investeringer, som i tillegg er minkende, opplyste Rune Slyngstad, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management, under høringen.

©NTB