Flere kraftverk får elsertifikater

Published

En gledens dag.

Regjeringen åpner opp for at en rekke småkraftverk likevel kan få elsertifikater. Dette er en jubeldag, fastslår Småkraftforeninga.

Olje- og energidepartementet sendte onsdag et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av overgangsordningen slik at eiere av vannkraftverk med installert effekt under 10 megawatt (MW), som har hatt byggestart etter 1. januar 2004, vil kunne få elsertifikater.

Det har vært lovet mye i denne saken, men ikke levert noe. Nå leverer vi et forslag som regjeringspartiene har hatt i Stortinget tidligere, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I høringsnotatet er det også forslag om å endre elsertifikatkvotene, og departementet ber om synspunkter på forslag til risikoavlastende tiltak for prosjekter med planlagt oppstart i 2020.

Dette er virkelig en gledens dag, sier styreleder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeninga.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Det samlede målet for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 terawattimer i 2020. (©NTB)