– Sentralbanksjefen undervurderer det grønne skiftet

Publisert

Venstre mener Øystein Olsen legger for stor vekt på oljens rolle i fremtidens økonomi.

– En av de viktigste forutsetningene for det grønne skiftet, og fremveksten av nye næringer og arbeidsplasser, er at det er tilgang på kapital, at banker og finansinstitusjoner stiller opp for innovative bedrifter. For streng regulering av finansmarkedene og for strenge krav til egenkapital kan i denne sammenheng virke mot sin hensikt, sier Terje Breivik, finanspolitisk talsmann i Venstre, til NTB.

I løpet av tre år har bruken av oljepenger økt like mye som i de ti foregående årene, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale torsdag kveld.

  • - Nord-Norge kommer til å bli en like stor olje- og gassprodusent som britisk sokkel
  • Terje Breivik merket seg også sentralbanksjefens advarsler mot å bruke oljefondet til andre formål enn rent finansielle.

    – Dersom dette var ment som en refs av Stortingets vedtak om å trekke fondet ut av kull, er jeg uenig med sentralbanksjefen i det. Det var et meget fornuftig vedtak, og et godt bidrag til det grønne skiftet, sier Breivik.

Powered by Labrador CMS