Kjøper Trondheim Elektro

Published

Møter bransjens mer byråkratiske utfordringer.

GK Elektro utvider i Trøndelag og kjøper elektrofirmaet Trondheim Elektro AS, skriver selskapet i en pressemelding.

Oppkjøpet av Trondheim Elektro AS vil gi GK Elektro AS en god markedsposisjon og danner grunnlaget for ytterligere vekst i distriktet, sier styreleder Geir Bjørke i GK Elektro AS.

GK Elektro er et selskap i GK-konsernet og ble etablert høsten 2014. Fra før er elektrofirmaet Ing. Hans Pedersen AS med 40 ansatte i Bergen kjøpt opp.

Etter etableringen av GK Elektro i Trondheim har markedet respondert over all forventning, sier distriktssjef Tommy Wedø i GK Elektro.

GK Elektro overtar alle aksjene i Trondheim Elektro AS med virkning fra 01.01.2015. Alle de 17 ansatte i bedriften fortsetter i selskapet.

Med Trondheim Elektro sine ressurser og kompetanse på plass vil GK Elektro kunne levere til alle de markedsområdene som er definert i selskapets strategi. Det er også stor etterspørsel etter flerfaglige entrepriser og serviceoppdrag. Gjennom oppkjøpet av Trondheim Elektro har GK posisjonert seg som en solid aktør med flerfaglige leveranse til byggmarkedet.

Det vil alltid være et mål ved oppkjøp å ha en parallell vekststrategi med fokus på organisk vekst. Med dette kan vi ta nye markeder samtidig som vi kan vokse på etablerte nettverk i oppkjøpte firmaer. Trondheim Elektro har en profil som svarer godt på våre forventninger både med tanke på ressurssammensetningen og fagkompetanse, sier administrerende direktør i GK Elektro, Even Leira.

I Trondheim Elektro ser de fram til å få et større apparat i ryggen i møtet med bransjens mer byråkratiske utfordringer.

Vi i Trondheim Elektro følte at det ble stadig mer utfordrende å få tid til å tilfredsstille alle våre kunders krav om dokumentasjon, tilbud osv. Vi følte at det gikk utover oppfølging av jobber og montører. Med å komme inn i GK får vi flere å spille på lag med, sier daglig leder i Trondheim Elektro, Roger Wold.

GK har lang tradisjon med å verdsette faglig kompetanse og samarbeid, og Trondheim Elektro blir en del av et tverrfaglig sterkt miljø.

I Trondheim har GK Elektro allerede ansatt dyktige folk, slik at vi er overbevist om at vårt lag blir enda bedre sammen med dem. I tillegg er det svært viktig for oss at våre ansatte kommer under en ny eier hvor de føler tilhørighet og blir verdsatt for det de er, nemlig dyktige fagarbeidere.

Vår oppfatning av GK fra samarbeid på forskjellige prosjekter tidligere, er at de er en riktig eier for oss, sier Wold.

Trondheim Elektro fortsetter driften under samme navn.