Inntektsrammen justert

Published

Kompenserer for økt arbeidsgiveravgift.

NVE har besluttet å justere inntektsrammen for nettselskaper som ble berørt av ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Dette melder EnergiNorge i en pressemelding. Bransjen fryktet at ordningen ville svekke selskapenes evne til å gjøre investeringer og således blir denne justeringen tatt godt i mot.

Endringen i ordningen utgjorde på årsbasis 130-150 millioner kroner for energinæringen i Nord-Norge. Størstedelen av næringens ansatte i landsdelen tilhører nettselskapene og endringene rammet disse virksomhetene hardt økonomisk. Det er derfor positivt, og i tråd med forslag fra Energi Norge, at det skjer en justering av inntektsrammene for å kompensere for effekten av økt arbeidsgiveravgift fram til 2016, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge til organisasjonens nettsider.