Forhøyelse av egenkapitalen

Published

En mrd. her og en mrd. der.

Regjeringens forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med 5 milliarder kroner ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2014.

Denne kapitalforhøyelsen ble i dag vedtatt på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF, melder selskapet.

Statkraft SF har i dag benyttet økningen i egenkapital som aksjeinnskudd i Statkraft AS.