Investerer 120 millioner

Publisert

Vil skape grønne arbeidsplasser.

Energiselskapet Trønderenergi har besluttet å bygge ut Skomakerfjellet vindkraftverk ved Fosen i Trøndelag. Anlegget vil ha en kostnadsramme på rundt 120 millioner kroner.

Vindkraftverket vil bli lokalisert i Roan kommune, i nærheten av det eksisterende kraftverket på Bessakerfjellet. Kraftverket vil ha en samlet kapasitet på 13,2 MW, og en årlig produksjon på om lag 36 GWh per år. Det vil etter planen stå ferdig i løpet av 2015, opplyser selskapet. Vindkraftverket vil ha en kostnadsramme på rundt 120 millioner kroner.

Det nye prosjektet blir godt mottatt av regjeringspartiet Høyre.

Det er gledelig å se at det nå investeres i flere vindkraftutbygginger i Norge. Dette skaper nye grønne arbeidsplasser, ny fornybar energi og positive lokale ringvirkninger, sier Høyres parlamentarisk nestleder, Nikolai Astrup.