Vindkontrakt til 335 mill.

Published

ABB tildelt kontrakt for sjøkabel til offshore vind.

Høyspennings vekselstrømskabler fra ABB skal koble den Statoil/Statkraft-eide vindparken Dudgeon Offshore Wind Farm til det britiske kraftnettet, melder selskapet i en pressemelding.

De undersjøiske kablene skal mate elektrisitet generert av den 400 megawatt (MW) store vindparken inn i det nasjonale kraftnettet. Kontrakten er inngått med Dudgeon Offshore Wind Limited, et selskap eiet av Statoil og Statkraft.

Dudgeon Offshore Wind Farm vil kunne produsere strøm tilsvarende forbruket til over

400 000 britiske husstander. Turbinene skal plasseres på 18-25 meters dyp over et 55 km2 stort område, 32 km utenfor kystbyen Cromer i Norfolk. Med en installert kapasitet på rundt 400 MW vil vindparken produsere nok "grønn" energi til å unngå utslipp av opptil 19 millioner tonn CO2 i løpet av dens levetid på 25 år.

Vindkraften overføres til land via en sjøkabel til Weybourne Hope, rundt 5 km vest for kystbyen Sheringham. Derfra skal det gå en jordkabel som overfører kraften videre til Necton, der den integreres i kraftnettet ved hjelp av en spesialbygget transformatorstasjon.

Offshore vindkraft er en fornybar energikilde i vekst, der Europa står for rundt 70 prosent av den installerte kapasiteten. Å kunne transportere strømmen fra offshore vindparker til land og deretter integrere den i strømnettet for levering til forbrukerne er avgjørende for utnyttelse av vindkraften. Dette er et viktig fokusområde for ABB, da vi bestreber oss på å møte det økende strømbehovet med minst mulig miljøpåvirkning. ABBs teknologiske styrke, brede portefølje og lange erfaring på området gjør at vi har gode forutsetninger for å gjennomføre dette prosjektet, og vi gleder oss over å ha fått denne muligheten, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Systems.

ABB skal konstruere og levere to 132 kilovolt (kV) 3-kjernet vekselstrøms sjøkabler, hver på 42 km, som skal legges fra vindparkens offshore transformatorstasjon til Weybourne Hope, hvor de blir koblet til jordkablene. De undersjøiske kablene skal produseres ved ABBs kabelfabrikk i Karlskrona, Sverige, med leveringsstart i 2016.

Sjøkabelsystemet er en komponent med lang gjennomløpstid, og tildelingen av denne ordren representerer en viktig milepæl i utviklingen av Dudgeon-prosjektet. Disse kablene blir blant de lengste sjøkablene som så langt er satt i bestilling til offshore vindkraftprosjekter i Storbritannia, og vi ser frem til å samarbeide med ABB, sier Bjørn Ivar Bergemo, Asset Manager i Dudgeon Offshore Wind Farm.