Opposisjonen samlet om Utsira

Published

Flertall på Stortinget for full elektrifisering

Regjeringen og Statoil er i ferd med å bli påført et nederlag i striden om Utsirahøyden. Opposisjonen står sammen om full elektrifisering.

Samtlige partier med unntak av regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet har innkalt til pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget klokken 11.

Etter det NTB erfarer, har opposisjonen kommet til enighet om en områdeløsning som sikrer at alle de fire olje- og gassfeltene skal forsynes med kraft fra land, ikke bare Johan Sverdrup som regjeringen og Statoil i første omgang la opp til.

Regjeringen har til nå ønsket å elektrifisere alle feltene på Utsirahøyden i to faser, noe opposisjonen har advart mot. At et flertall i energi- og miljøkomiteen nå samler seg om en pressekonferanse, innebærer at regjeringen vil kunne bli påført et nederlag i saken.

Stor strid

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har vært utsatt for et betydelig press fra Stortinget i spørsmålet om Utsira.

Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre har vært tydelige på at Statoil og de andre kommersielle aktørene må sørge for en områdeløsning fra dag én, men Lien har nølt med en slik innrømmelse.

Statsråden har også avvist anklagene om at alt annet enn en områdeløsning vil være et brudd på klimaforliket. Lien har gjentatte ganger vist til at Stortinget i klimaforliket ikke har vedtatt at hele Utsirahøyden skal forsynes med ren kraft fra land, bare at dette skal vurderes.

Til grunn for de politiske diskusjonene om Utsira ligger enorme sprik i kostnadsanslagene for en elektrifisering. Tiltakskostnadene har variert fra 2.000 kroner per tonn i reduserte CO2-utslipp til 40 kroner.

Statoil-refs

Statoil har måttet tåle kraftig kritikk for håndteringen av Utsira-saken, ikke minst er det kommet beskyldninger om opphaussede kostnadsanslag. Overfor NTB har konsernsjef Helge Lund avvist anklagene.

Vi har aldri presentert og vil aldri presentere noe annet enn det vi mener er riktig, og det vi mener er den beste vurderingen og de beste analysene, sa han i april.

Statoil-sjefen advarte også Stortinget på det mest innstendige mot å treffe vedtak som forsinker utbyggingen av det største Utsira-feltet, Johan Sverdrup.

Det er store verdier i å holde en tempoplan for oss, men ikke minst for det norske samfunnet. Det er av stor verdimessig betydning at vi klarer å holde tidsplanen, sa Lund.

Statoil har tidligere anslått et tap på 20 milliarder kroner ved ett års utsettelse av den gigantiske utbyggingen. Men KrFs Hans Fredrik Grøvan sa nylig til NTB at han ikke synes «veldig mye om den måten å presse myndighetene på i forhold til Utsira-saken».

Nå kan situasjonen være snudd på hodet, ved at et flertall på Stortinget presser regjeringen og Statoil til å gjøre noe de har advart mot.

Klimasak

Elektrifisering av Utsirahøyden er en viktig sak i det nasjonale klimaregnskapet. En rapport fra Miljødirektoratet synliggjorde tidligere i år hva som må til til for at Norge skal nå klimamålene.

Ifølge klimaforliket skal to tredeler av de totale utslippskuttene innen 2020 tas nasjonalt. Det største enkelttiltaket er i henhold til rapporten elektrifisering av alle de nye feltene på Utsirahøyden. Dette vil gi anslåtte utslippsbesparelser på 0,6– 0,8 millioner tonn CO2.

Statoils løsning, som bare dekker feltet Johan Sverdrup i fase 1, vil til sammenligning gi en CO2-besparelse på bare 0,2– 0,3 millioner tonn i 2020.

LO-forbundet Industri Energi har advart mot elektrifisering av frykt for at fastlandet blir tappet for strøm og at nye investeringer i landbasert industri undergraves. Fremskrittspartiet har vært inne på det samme.

Arbeiderpartiet gambler med tusenvis av arbeidsplasser i verftsindustrien, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Oskar Grimstad til NTB tidligere i måneden.

©NTB