Satser 50 millioner på fremtidens energiløsninger

Publisert

Skal bygge opp en verdensledende forskergruppe.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Statoil undertegnet i dag (torsdag 1. oktober) en avtale om finansiering av forskning på framtidens energiløsninger. Det skriver Statoil i en pressemelding

Med en samlet økonomisk ramme på 50 millioner kroner over fire år, ønsker Statoil og NTNU å bygge opp en verdensledende forskergruppe som skal utvikle ny teknologi for bærekraftige energiløsninger.

Gruppen skal også vurdere markedsutsikter og effekter av ulike typer klimapolitikk. Første steg er å rekruttere en internasjonalt anerkjent forsker med relevant kompetanse til å lede arbeidet og bygge opp forskergruppen, med base på NTNU i Trondheim.

- Statoils ambisjon er å være ledende i å forme framtidens energisamfunn. Utvikling av ny teknologi og nye løsninger gjennom industrielt samarbeid og samarbeid med de beste forskning- og utviklingsmiljøene i verden er sentralt i dette, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Tidligere i år lanserte Statoil sammen med GE et teknologibasert samarbeidsprogram (powering collaboration) for å finne industrielle løsninger som skal redusere miljøpåvirkningen av olje- og gassproduksjon.

Statoil har også samarbeid med ledende internasjonale akademiske institusjoner som Massachusetts Insititute of Technology (MIT), hvor vi i gjennom MIT Energy Initiative utvikler kunnskap om nye energiløsninger, sammen med en rekke andre industriselskaper.

– I Norge representerer NTNU kunnskap og forskning i toppklassen innenfor viktige strategiske områder for Statoil og vi ser fram til å løse nye krevende utfordringer sammen, sier forskningsdirektør i Statoil, Lars Høier.

Økt, sikker og bærekraftig tilgang på energi er en sentral utfordring for verdenssamfunnet.

– Norge har både muligheter til og ansvar for å bidra til å håndtere denne utfordringen gjennom produksjon av mer miljøvennlig energi. Samarbeidet med Statoil vil bidra til  å styrke kunnskapsgrunnlaget for slik produksjon, sier rektor Gunnar Bovim på NTNU.

Olje og gass vil fortsatt utgjøre en store del av den framtidige energimiksen, men veksten i energitilførsel vil hovedsakelig komme fra nye energiløsninger. Både fornybar energi, energieffektivisering og karbonfangst og lagring vil spille en stor rolle i de kommende tiårene.

Statoil bidrar økonomisk med fem millioner kroner i året over fire år. I tillegg ønsker Statoil å bidra med prosjektmidler knyttet opp mot satsingen. Avtalen er en del av akademiasamarbeidet med NTNU og Statoil har en opsjon på å bidra med ytterligere fire års finansiering.

NTNU går inn med tilsvarende økonomiske rammer som Statoil slik at det i første omgang satses 50 millioner kroner på framtidens energiløsninger.

Powered by Labrador CMS