NorSea Group satser på offshore-vind

Publisert

NorSea Group har etablert et dansk offshore vindselskap, NSG Wind, som skal lede vindsatsingen i konsernet. Selskapet har allerede vunnet oppdrag i blant annet Danmark, Tyskland, UK og Taiwan.

«Veksten i offshore vindmarkedene i Europa fortsetter, og markedene i Asia og Nord-Amerika begynner å vokse. Vi ser derfor et økende behov for de tjenestene som NorSea Group har bygget opp i løpet av 50 år – deriblant havbunnsundersøkelser, inspeksjon av kabler til transport og logistikk, både onshore og offshore, installasjon samt service og vedlikehold. I tillegg til dette kommer spesialdesignede skip og annet offshore-utstyr. Dermed er det opplagt for oss å satse på offshore vindmarkedet.»

Slik konkluderer CEO fra NorSea Group, John E. Stangeland, som nettopp har etablert virksomheten NGS Wind A/S i Danmark.

Opprettelsen av det danske offshore vindselskapet skal sikre at konsernet kan utvikle og levere et mangfold av tjenester til offshore vind-kunder, deriblant operatører, vindmøllefabrikanter og underleverandører. NSG Wind har den nødvendige kompetansen for å levere de tjenester offshore vindmarkedet etterspør. Som en del av NorSea Group har selskapet de riktige leverandørene innen egne rekker og kan sette sammen en pakke av tjenester for å levere de etterspurte tjenestene.

«Danmark er ledende innenfor offshore vindenergi med Esbjerg som «offshore hovedstad». Derfor har vi valgt å plassere NSG Wind under eierskap av vårt danske datterselskap Danbor, som har hovedkontor i Esbjerg,» tilføyer han.

Allerede ordrer i ordreboken

Til å lede NSG Wind hentet NorSea Group i vår den tidligere forretningsdirektøren i Apro Wind og sist direktør i organisasjonen Offshoreenergy.dk, Morten Basse, inn som CEO. Basse er en person med et stort nettverk i bransjen, gode kundekontakter internasjonalt og enestående evner til å bygge bro mellom Danmark og de utenlandske offshore vindmarkedene.

«NSG Wind har, gjennom sitt datterselskap ØER A/S, flere store kunder innenfor installasjon, service og vedlikehold av offshore vindmøller i både Danmark, Tyskland og UK. I Taiwan har vi inngått et samarbeid med myndighetene om havneutvikling og er i gang med å etablere et joint venture- selskap med en lokal partner. Vi har også inngått samarbeidsavtaler på det amerikanske og canadiske markedet. Vi har selvsagt ikke glemt det danske markedet, som med to store havmølleparker på vei naturligvis er opplagte prosjekter for oss,” sier Morten Basse.

Leverer tjenester i hele verdikjeden til vindindustrien

Basse har satt sammen et medarbeiderteam som er representert i henholdsvis Danmark, Frankrike og Norge. De har spesialisert seg innenfor hvert sitt tjenesteområde: subsea, havnetjenester, transport & logistikk, marine tjenester, installasjon og forhåndsmontering (pre-assembly), samt service og vedlikehold av vindmøllene.

«Det er et sterk konkurransefortrinn å representere et stort konsern med et solid økonomisk fundament, som kan levere tjenester fra møllekomponentene forlater fabrikken til installasjon og den etterfølgende service og vedlikehold. Ikke minst fordi det også gir en unik mulighet for synergi mellom tjenestene vi leverer, risikominimering og dermed færre omkostninger for kundene,» konstaterer Morten Basse.

Billedtekst: NorSea Group har nettopp opprettet et offshore vindselskap i Danmark. Målet er å vokse organisk og bli en sterk spiller på både det europeiske og de fjerne offshoremarkeder.

Fakta om NSG Wind og NorSea Group:

NSG Wind eies av norske NorSea Group via datterselskapet Danbor i Danmark.

Tidligere i år ble selskapet ØER A/S en del av NSG Wind. ØER har de siste 10 årene levert servicetjenester til ledende aktører i offshore vind-industrien til både det danske og europeiske markedet.