- Kommer det en total priskollaps i sommer?

Det er kraftverkenes store frykt når de vurderer hvor mye de kan og bør produsere av strøm nå i vinter.

Publisert

Torsdag denne uken arrangerte interesseorganisasjonen Energi Norge et pressetreff der Marius Holm Rennesund fra Thema tok en gjennomgang av hvordan strømprisene svinger og hvorfor de gjør det.

Marius Holm Rennesund forklarer at Norge har så mye regulerbar vannkraft at vi ikke får strømpriser ned mot null slik de fikk i våre naboland i en enkelttime i forrige uke.
Marius Holm Rennesund forklarer at Norge har så mye regulerbar vannkraft at vi ikke får strømpriser ned mot null slik de fikk i våre naboland i en enkelttime i forrige uke.

Rennesund jobber mye med analyser av strømmarkedet, og er en av de mest hyppig brukte konsulentene når kraftbransjen ønsker en utredning av om forhold som påvirker kraftprisene på litt sikt.

Samtidig er det mange som nå er interessert i strømprisene - på tross av at de i år er veldig lave. Det henger nok sammen med mye frustrasjon over de høye strømprisene i fjor.

Rennesund forklarer at det er mange faktorer som påvirker strømprisen, men årets lave strømpris på vintertid skiller seg litt ut fra det som er vanlig.

- Det spesielle nå er det har kommet så veldig mye mer nedbør enn vanlig, og at det har kommet i form av regn. Det betyr at det ikke er tilførsel til snølagrene, men til selve magasinene, sier Rennesund.

Dermed fylles vannmagasinene opp. Det betyr ikke at de er fulle. Tvert imot. Fyllingsgraden er faktisk litt lavere enn hva den pleier å være på denne tiden.

Den spesielle starten på året med høye temperaturer og mye nedbør i form av regn istedenfor snø gjør at vannkraftverkene må gjøre nye vurderinger av hvor mye strøm de skal produsere nå, og hvor mye de skal holde igjen. Det vet at det blir mye snøsmelting på våren, og at de da må produsere strøm.

På den annen side vet de ikke hvor mye, og de vet heller ikke nøyaktig når den kommer.

- Når du har mye snø, kommer snøsmeltingen senere i gang, sier Rennesund.

Vannkraftverkene gjør derfor sitt beste med å analysere hva de bør gjøre for å oppnå høyest mulig gjennomsnittspris, samtidig som de sikrer strømforsyning i tråd med behovet. Det er en krevende jobb, med mye usikkerhet.

Han viser til at strømprisen allerede har falt med hele 37,8 prosent siden romjulen og at den har falt 54,8 prosent fra begynnelsen av november.

- Kommer det en total priskollaps i sommer? Det er det de er redd for, sier Rennesund.

Marius Holm Rennesund mener det er mye som tyder på veldig lave strømpriser i sommer.
Marius Holm Rennesund mener det er mye som tyder på veldig lave strømpriser i sommer.

Norge er et veldig spesielt land i strømmarkedet ettersom vi får litt over 94 prosent av vår strømproduksjon fra vannkraft, og av den er omtrent tre fjerdedeler regulert med vannmagasiner hvor kranen kan skrus opp og ned etter behov. Den muligheten bruker vannkraftverkene til å tilpasse produksjonen etter behovet, og signalene det styres etter er prisen på strøm fra time til time.

- Ingen vil produsere til lave priser hvis de kan vente, men det verste som kan skje en vannkraftprodusent er at de må produsere fordi det er i ferd med å renne over, sier Rennesund.

Han anslår at strømprisen kan komme ned i 15 øre/kWh i sommer, og at snittprisen kan bli liggende på under 20 øre/kWh gjennom sommermånedene.

Det er dårlige nyheter for vannkraftverkene og vindkraftverkene, men det er gode nyheter for alle strømkunder som dermed får lavere strømregning enn i fjor.