Knut Kroepelien, Administrerende direktr i Energi Norge
Knut Kroepelien, Administrerende direktr i Energi Norge

– Det er bra at regjeringen øker støtten til elektrifisering

- 25 prosent av våre medlemmer opplever lavere investeringer i elektrifiseringsprosjekter på grunn av koronakrisen.

Publisert

I dag har regjeringen lagt frem revidert statsbudsjett for 2020, samt en rekke krisetiltak for å holde aktiviteten oppe i forbindelse med koronakrisen.

En av de som er positive er bransjeorganisasjonen Energi Norge. I en pressemelding uttrykker de begeistring for det som ble lagt frem.

– Det er bra at regjeringen øker støtten til elektrifisering. 25 prosent av våre medlemmer opplever lavere investeringer i elektrifiseringsprosjekter på grunn av koronakrisen. Nå trenger i omstilling som gir nye arbeidsplasser og samtidig bidrar til et mer klima- og miljøvennlig samfunn, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 100 millioner kroner til grønn skipsfart, for å få fart på omstillingen og kutte klimagassutslipp innenlands. 25 millioner skal gå til Grønt Skipsfartsprogram, som Energi Norge er en del av.

Videre foreslår regjeringen 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveifergene. Satsing på klimavennlige fergeløsninger har store investeringskostnader, men blir billigere når de kommer i drift. Bevilgningen vil hjelpe med å fase inn flere klimavennlige ferger.

– Det er viktig at overgang fra fossile til fornybare energikilder, i tillegg til å kutte klimagassutslipp, bidrar til at Norge bygger opp en eksportrettet leverandørindustri. Det vil Norge trenge sårt etter koronakrisen, sier Kroepelien.

Regjeringen har også satt ned ekspertutvalget «Norge mot 2025», som skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Investeringskapitalen i klimainvesteringsfondet Nysnø økes ytterligere med 300 millioner kroner. Nysnø er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har i oppdrag å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Fondet vil samlet ha en kapitaltilførsel på 1 milliard kroner i 2020.

Energi Norge ser samtidig behov for en bredere satsning på produksjon av fornybar energi og elektrifisering, og forventer ytterligere tiltak i Stortingets varslede pakke for grønn vekst i månedsskiftet mai/juni.