Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Feil medisin

Energi Norge mener at kraftskatteutvalget har bommet, og at de ikke har svart på oppgaven de fikk.

I dag overleverte Per Sanderud kraftskatteutvalgets utredning til finansminister Siv Jensen. Der tok ekspertutvalget til ordet for å øke grunnrentebeskatningen, og heller fjerne og redusere de andre skattene som vannkraftprodusentene også må betale.

Nå reagerer interesseorganisasjonen Energi Norge kraftig på utvalgets forslag.

Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak

Knut Kroeplien

– Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge skriver at fornybarnæringen er opptatt av at virksomheten legger igjen verdier der kraften produseres. De mener at utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe Norge trenger mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon. De påpeker at det er er bred politisk enighet om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk, og at utvalgets forslag ikke bidrar til dette.

– Vi har ikke noe ønske om å fjerne grunnrenteskatten, men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med dårlig eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.