Ap, SP og FrP går inn for å endre grunnrenteskatten på vannkraft

Opposisjonspartiene har flertall, og bransjeorganisasjonen Energi Norge jubler.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet går inn for å endre grunnrenteskatten for vannkraft. Det kommer frem i den midlertidige innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget.

Tilsammen har de tre opposisjonspartiene flertal, og de kan dermed presse gjennom endringen av grunnrentebeskattningen på vannkraft.

Dette har vært en årelang kamp for bransjeorganisasjonen Energi Norge og deres medlemsbedrifter, og nå håper de å endelig komme i mål.

– Det er svært gledelig at et politisk flertall nå går inn for å løse den utfordringen vannkraftnæringen har stått overfor i mange år, nemlig at oppgradering av kraftverk ikke har latt seg gjennomføre grunnet svært høy beskatning. Nå får Norge mulighet til å utvide den fornybare kraftproduksjonen uten store, nye miljøinngrep, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge påpeker at omlegging av skattesystemet for vannkraft vil kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk og sysselsette 12.000 årsverk i byggefasen. De viser til Thema Consulting Group har gjort på deres vegne, og at den analysen viser at de offentlige inntektene vil øke selv om vannkraftverkene får bedre skattebetingelser.

Det er nesten så vi heiser flagget i dag

Knut Kroepelien

– Dette har vært Energi Norge og fornybarnæringens viktigste kampsak i en årrekke, med støtte fra mange andre organisasjoner. Nå står vi omsider foran et gjennombrudd som både vil bidra til mer klimavennlig kraft, økt sysselsetting og verdiskaping innenfor en næring som Norge definitivt må satse mer på i årene som kommer. Det er nesten så vi heiser flagget i dag, sier Kroepelien.

Det må imidlertid påpekes at selv om partiene går inn for å endre grunnrenteskatten, så skal finanskomiteens innstilling først behandles i Stortinget før det avgis stemmer over forslagene.

Her kan du lese finanskomiteens innstilling.