Kristin Lind i Energi Norge forklarer hvorfor det er nødvendig å endre hvordan nettleien prises.
Kristin Lind i Energi Norge forklarer hvorfor det er nødvendig å endre hvordan nettleien prises.

- Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet eller vi kan flytte bruken

NVE og Energi Norge mener det er helt nødvendig å endre nettleien.

Publisert Sist oppdatert

Strømregningen består av to deler, en del som går på strømmen som brukes og en del som går til betaling for strømnettet. Denne delen kalles nettleien, pengene derfra går til nettselskapene som sammen sørger for at de totalt 330.000 kilometerne med strømnettet blir installert og vedlikeholdt.

Nettleien utgjør en betydelig del av strømleien, og den vil øke i årene fremover som følge av at det forventes å investere omlag 140 milliarder kroner over de neste ti årene. Dette er nødvendig for å håndtere den pågående elektrifiseringen av hele det norske samfunnet.

100 prosent brukerfinansiert strømnett

Hvert år brukes det ca. 25 milliarder kroner på strømnettet, og det er i sin helhet finansiert av brukerne. Det vil si sluttkundene i form av private boliger, samt bedriftene og kraftaktørene som er tilknyttet strømnettet.

- Strømnettet vårt er 100 prosent brukerfinansiert. Hver eneste krone i unødvendige investeringer plukker vi opp selv, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Han er en av talerne på Energi Norges lunsjseminar om nettleien som interesseorganisasjonen Energi Norge arrangerer for pressen i forbindelse med at et nytt forslag til hvordan kostnadene for nettleien skal fordeles.

Målet med det nye forslaget er å utnytte det eksisterende strømnettet mest mulig effektivt, slik at investeringene ikke blir større enn absolutt nødvendig.

Det kan høres ut som noe alle kan stille seg bak, men slik er det ikke. NVE har tidligere kommet med et forslag for hvordan dette kan endres, men det fikk så mye kritikk at det ble lagt i en skuff.

Ut på høring etter nyttår

Nå er NVE i ferd med å ferdigstille et nytt forslag.

NVE-sjef Kjetil Lund mener det er helt nødvendig å endre nettleien.
NVE-sjef Kjetil Lund mener det er helt nødvendig å endre nettleien.

- Vi sender det på høring på nyåret, sier Lund.

Han forteller samtidig at det ikke blir et enkeltforslag som alle må forholde seg til, men flere.

- Vi kommer ikke til å bare foreslå en modell, vi kommer til å åpne for flere modeller. Vi kommer også til å legge opp til at dette kan fases inn over lang tid. Dette er krevende nok som det er, sier Lund.

Han er uansett klar på at dagens system uansett må endres.

Vi må regne med større fellesregninger hvis vi ikke utnytter nettet vårt effektivt,

Kjetil Lund

- Vi må regne med større fellesregninger hvis vi ikke utnytter nettet vårt effektivt, sier Lund.

- Samfunnet kan ikke leve av å velte regninger over på hverandre. Dette kommer før eller senere uansett, sier Lund.

Milliardinvestering eller milliardbesparelse

Kristin Lind er direktør for nett og entreprenør i interesseorganisasjonen Energi Norge. Hun er klar og tydelig på at dagens nettleie må endres.

- Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet eller vi kan flytte bruken, sier Lind.

Målet med den nye nettleien er å gi kundene prisinsentiver til å fordele strømbruken jevnere utover døgnet. Det er fordi strømnettet er spesielt fordi det er avhengig av at strømmen produseres og brukes samtidig.

- Nettet må bygges for maksbelastningen, sier Lind.

I motsetning til veinettet, tåler ikke strømnettet kø. Hvis belastningen blir større enn det strømnettet tåler blir det strømbrudd.

Samtidig betyr det at et strømnett som er bygd for å tåle noen topper i forbruket har veldig mye ubrukt kapasitet. Det koster derfor veldig lite å transportere mer strøm så lenge det skjer utenfor toppene.

Nettleien varierer veldig avhengig av hvor man bor i landet, og hvilket nettselskap man har. Grovt sett kan man likevel si at ca. en tredjedel av nettleien betales som en fast månedlig avgift, mens de resterende to tredjedelene betales ut fra hvor mye strøm som transporteres over strømnettet.

Det er kapasiteten som koster, det er ikke bruken

Kristin Lind

Kostnadene for nettselskapene er imidlertid mye mer ubalansert, og balansen tipper i retning av at de faste kostnadene utgjør hele fem sjettedeler av nettselskapenes utgifter. Det reflekteres dårlig i dagens betalingsmodell for nettleien.

- Det er kapasiteten som koster, det er ikke bruken, sier Lind.

Det er derfor NVE og nettselskapene ønsker en nettleie som gir kundene prisinsentiver til å styre strømbruken sin litt bedre.

- Vi får mye motbør, men vi tror virkelig at dette er en vei som vi er nødt til å gå, sier Lind.

Høyere nettleie for noen

Samtidig er det nok ikke så rart at mange reagerer negativt. De færreste har et aktivt forhold til strømregningen de får hver måned, utover at de synes at strømmen er for dyr. De som av en eller annen grunn ikke orker eller klarer å justere sitt strømforbruk slik at det fordeles jevnere, vil nødvendigvis få høyere nettleie som følge av en slik tilnærming.

Samtidig vil det å ikke gjøre noe sånt føre til høyere investeringer og dermed en større regning som må fordeles på alle.

På spørsmål fra enerWE om de har regnet på hvor mye forbrukerne eventuelt kan spare hvis man går med på det, er svaret nei.

- Vi har ikke regnet på hvor mye det vil kunne spare forbrukerne, sier Lind.

For de fleste blir nettleien omtrent som i dag, mens den blir høyere for noen. Det gjelder blant annet de som har investert i solpanel på taket.

- Lønnsomheten av sol blir ikke like stor, sier Lind.

De bruker mindre strøm enn før, men er samtidig like avhengig av makskapasiteten på ettermiddagen på vinteren når solen ikke skinner og det må brukes mye strøm til oppvarming samtidig som man lager mat, kjører vaskemaskinen og lader elbilen.

Regningen må fordeles

Uansett hvordan nettleien innrettes så vil det bli urettferdig for noen. NVE og Energi Norge mener at dagens ordning favoriserer de som kan redusere strømforbruket, men som likefullt trenger nøyaktig den samme kapasiteten på strømnettet som alle andre.

Den gamle prismodellen virker ikke like godt som før

Kristin Lind

- Den gamle prismodellen virker ikke like godt som før, sier Lind.

Hun slår derfor fast at det er nødvendig med en endring, og er klar på at det betyr at det blir en omfordeling mellom kundene som bruker strømnettet.

- Hvis jeg får en lavere pris enn før, så får noen andre en høyere, sier Lind.

Dette er den samme innvendingene som flere motstandere av ny nettleie presenterer, bare fra motsatt side av saken.

NVE mener imidlertid at det er dagens modell som er urettferdig, og at den derfor må endres.

- Samfunnet kan ikke leve av å velte regninger over på hverandre. Dette kommer før eller senere uansett, sier Lund.