- Energi Norge bruker ikke «sovepiller», men har tro på annen medisin

Svarer på kritikk fra Per Morten Hoff.

Per Morten Hoff er i en kommentar i enerWE den 23. september redd for at Energi Norge har delt ut sovepiller til medlemmene, visstnok fordi våre medlemmer trekker på skuldrene når han maner bransjen til kamp. Kanskje det er fordi vi har andre interesser og benytter annen medisin.

Energi Norge representerer ansvarlige og samfunnsbevisste nettselskaper som eier kritisk infrastruktur (strømnett) over hele landet. En del av dette ansvaret er til enhver tid å vite hvor våre kabler og linjer går, ikke minst siden kabler ofte ligger i veigrunn. Hvis en strømkabel graves over, vil det kunne være fare for liv og helse. I tillegg følger det samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til strømbrudd av kort eller lang varighet. Vi ønsker oss derfor gode kart, men også påvisning hvis det er usikkerhet rundt hvor kabelen ligger. Og vi ønsker heller én påvisning for mye enn én for lite.

Vi ønsker oss derfor gode kart, men også påvisning hvis det er usikkerhet rundt hvor kabelen ligger. Og vi ønsker heller én påvisning for mye enn én for lite.

Innlegget fra Per Morten Hoff følger en kjent linje fra fiberaktørene, da de er mest opptatt av at utbyggere skal betale både for å motta kart og for påvisning. Men er det rimelig? I sitt innlegg sier Hoff blant annet følgende: «Endringen går på at det ikke lenger skal være lov å ta betalt en egenandel for fysisk påvisning i felt der det ligger infrastruktur i grunnen. Dermed vil fysisk påvisning av samfunnskritisk infrastruktur bli sterkt redusert og graveentreprenører vil bli overlatt til selv å finne hvor det ligger infrastruktur, basert på et ofte unøyaktig kart» (vår utheving).

Det første spørsmålet blir da: Hvem har ansvaret for at kartet er unøyaktig; utbygger eller ledningseier? Svaret er åpenbart – det er ledningseier. Neste spørsmål er: Hvem kan vurdere om kartet er til å stole på eller ikke; utbygger eller ledningseier? Svaret her er like åpenbart. En ansvarlig ledningseier må selv vurdere om kartgrunnlaget er godt nok eller om påvisning er nødvendig. Vurderer ledningseier kartet til å være godt nok, og utbygger/entreprenør graver over kabelen basert på et unøyaktig kart, er det for de fleste åpenbart at ansvaret må påligge ledningseier. Ledningseiere må «gå i seg selv» og vurdere kvaliteten på sitt eget kartunderlag. Er det grunn til å tro at kvaliteten ikke er god nok vil dette føre til flere påvisninger, ikke færre. Utbygger har ikke kompetanse til å vurdere kvaliteten på kartgrunnlaget. Vår oppfatning er at det da er urimelig å sende regningen for påvisning videre til utbygger hvis ledningseier har gjort mangelfullt arbeid ved innmåling av kablene.

Vår oppfatning er at det da er urimelig å sende regningen for påvisning videre til utbygger hvis ledningseier har gjort mangelfullt arbeid ved innmåling av kablene.

I vårt høringssvar til departementet understreket vi at også utbygger har et klart ansvar, og at det er viktig at ikke utbyggers undersøkelsesplikt svekkes. Utbygger må detaljert fortelle ledningseiere nøyaktig hvor de skal grave, både lengde og bredde på grøfta. Da kan ledningseiere vurdere om de har ledninger i området, og om kartgrunnlaget er til å stole på. Skulle utbygger grave utenom det angitte område, må det heller ikke være tvil om at det er utbyggers ansvar dersom en ledning skades.

Avslutningsvis kan vi berolige Hoff med at Energi Norge og våre medlemmer ikke sover. Tvert imot jobber vi døgnet rundt over hele landet for at andre skal kunne sove så trygt som mulig.

Kristin L. Lind, direktør for nett og kraftsystem, Energi Norge
Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge

Powered by Labrador CMS