Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

– Det er viktig å drive frem unge talenter i bransjen

Lanserer eget nettverk for unge i fornybarnæringen.

Publisert

Interesseorganisasjonen Energi Norge forteller i en pressemelding at de sammen med Wiersholm, Wikborg Rein, Thommesen, Haavind, DNV GL, Scatec Solar, Norsk Vind Energi, Statkraft og DNB Markets lanserer et nytt nettverk for unge som jobber med fornybar energi.

– Det er viktig å drive frem unge talenter i bransjen og vi tror dette nettverket vil bli en god arena for å få til nettopp det. Dette blir et samlingspunkt hvor man bygger nettverk, sosialiserer, utveksler erfaringer, får nye impulser og bygger relasjoner på tvers av fag og yrkesbakgrunn, sier rådgiver Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge.

Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge
Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge

Ung i Fornybar skal være et forum og en møteplass for personer under 40 år som jobber med fornybar energi. Formålet med nettverket er å skape en møteplass der unge kan utveksle erfaringer og bygge nettverk på tvers av selskaper og nisjer innen fornybarnæringen.

– Flere av våre medlemmer har uttrykt et ønske om en møteplass for unge, så vi er veldig glade for å ha fått til dette samarbeidet. Når vi samarbeider på tvers av ulike virksomheter har vi mulighet til å nå bredere og skape et enda sterkere læringsgrunnlag, sier Åsegg Hagen.

Det vil arrangeres nettverkssamlinger, konferanser og liknende aktiviteter. Nettverket skal også særlig jobbe for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området.