Fornybarnæringen ber om økt elektrifisering og grønne investeringer

- Til tross for at norsk kraftproduksjon er utslippsfri, er halvparten av norsk energibruk fossil.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Energi Norge sendte fredag i forrige uke et brev til regjeringen med fornybarnæringens forslag til tiltak for å stimulere grønne investeringer slik at de økonomiske begrensningene av koronaviruset og tiltakene kan reduseres mest mulig.

I brevet fremhever Energi Norge at det bør satses på raskere elektrifisering og utvikling av klimavennlige eksportrettede næringer.

Blant forslagene Energi Norge fremhever er disse:

  • Raskere utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren
  • Raskere utbygging av lading og landstrøm i havner
  • Satsing på produksjon og distribusjon av grønn hydrogen
  • Bedre rammebetingelser for etablering av datasentre og batterifabrikker
  • Raskere elektrifisering av sokkelen med kraft fra land

- Til tross for at norsk kraftproduksjon er utslippsfri, er halvparten av norsk energibruk fossil. Norge har forpliktet seg til store kutt i klimagassutslippene de nærmeste årene, og de største utslippene er knyttet til tre sektorer: Industrien, olje- og gassnæringen, og transport. Det er derfor viktig at tiltakspakkene som initieres legger til rette for en grønn, lønnsom omstilling av disse sektorene, og da særlig de utslippene hvor Norge har nasjonale klimamål utenfor det europeiske klimakvotesystemet ETS. Denne omstillingen krever først og fremst omfattende elektrifisering, men også innføring av andre lavutslippsløsninger i stor skala, skriver Energi Norge i brevet.

Her kan du laste ned og lese hele brevet fra Energi Norge.