Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.
Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

- Fornybarnæringen er fastland-Norges mest produktive næring

- Det er kun vi som kan si at vi ligger på samme nivå i verdiskaping som olje- og gassnæringen.

Publisert Sist oppdatert

I dag la bransjeorganisasjonen Energi Norge frem Fornybarbarometeret 2020.

- Dette er en rapport som viser trykket i investeringene i fornybar energi og trykket i elektrifiseringen, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

På et webinar la han frem rapporten og de viktigste funnene. Der kom det frem en rekke nøkkeltall blant annet om hvor stor verdiskapingen er i det som omtales som fornybarnæringen, det vil si de som jobber med kraftproduksjon, strømnettet og salg av strøm i Norge.

- Fornybarnæringen er fastland-Norges mest produktive næring, sier Kroepelien.

Han viste til at det nå er 15.100 som jobber direkte i næringen, samt ytterligere 5.000 som jobber med utbygging av kraftverk innen det som gjerne omtales som bygg og anlegg.

Totalt bidrar disse 20.000 ansatte med en beregnet verdiskaping på 84 milliarder kroner i året. Det betyr at 5,2 prosent av fastlands-Norges inntekter kommer fra denne næringen, selv om de kun utgjør 0,58 prosent av Norges sysselsatte.

Det er kun vi som kan si at vi ligger på samme nivå i verdiskaping som olje- og gassnæringen

Knut Kroepelien

- Det er kun vi som kan si at vi ligger på samme nivå i verdiskaping som olje- og gassnæringen, sier Kroepelien.

Totalt hadde fornybarnæringen en omsetning på 170,5 milliarder kroner i 2018. Av det endte hele 69 milliarder kroner opp hos staten, fylkeskommunene og kommunene. Det skjer i form av skatter, avgifter, utbytte og det offentligets andel av økt verdi på selskapene i fornybarnæringen.

Av de 15.100 som jobber direkte i fornybarnæringen jobber 5.200 direkte med kraftproduksjon fra vannkraftverk, mens 200 jobber innen annen kraftproduksjon. 1.500 jobber med transmisjon av strøm, 6.200 innen distribusjon og 1.900 ansatte jobber med kjøp og salg av strøm.