- Vi tror at det fortsatt skal være mulig å få EU på bedre tanker

Energi Norge er bekymret for at EU's nye kriterier skal gå utover vannkraftens posisjon som bærekraftig.

Publisert

EU's nye klimaregler er i ferd med å få en taksonomi med krav til hva som utgjør bærekraftig energi. Forslaget som er lagt frem har imidlertid fått vannkraftindustrien i Norge og Sverige til å reagere kraftig på at vannkraften risikerer å bli definert som ikke bærekraftig.

Småkraftforeninga har vært veldig på at dette er svært problematisk, og den bekymringen deler bransjeorganisasjonen Energi Norge. De er imidlertid fortsatt optimistiske til at det lar seg gjøre å få til noen nødvendige justeringer før regelverket vedtas.

Energi Norge er bekymret for de teknologispesifikke kriteriene som blir foreslått for vannkraft, og reagerer på at det stilles strengere krav til vannkraft enn øvrig fornybar kraftproduksjon

Eivind Heløe

- Energi Norge er bekymret for de teknologispesifikke kriteriene som blir foreslått for vannkraft, og reagerer på at det stilles strengere krav til vannkraft enn øvrig fornybar kraftproduksjon. Men dette er bare et forslag. Vi tror at det fortsatt skal være mulig å få EU på bedre tanker, og vi jobber med dette på flere fronter, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge.

Det foreslåtte regelverket skal allerede ha vært gjennom flere runder, og det opprinnelige forslaget skal ha vært langt mer kritisk for vannkraften.

Samtidig går mye av kritikken på at vannkraften allerede forholder seg til et stramt regelverk som følge av vannkraftdirektivet som allerede er implementert og er en del av konsesjonsprosessen som NVE forvalter.

- Norsk vannkraft blir stadig mer bærekraftig og møter kravene i vanndirektivet. Vi mener at kriteriene til vannkraft i taksonomien bør være i samsvar med vanndirektivet, hvor det legges opp til en avveining mellom miljø, samfunnsnytte og kostnader, sier Heløe.

Her i Norge har det vært stor motstand mot utbygging av vindkraft, og mye av argumentasjonen har gått på at det er bedre å oppgradere og utvide vannkraften.

Forslaget fra EU-kommisjonen stiller absolutte krav til klimagassutslipp, energitetthet og miljøtiltak som flere norske vannkraftverk kan ha problemer med å oppfylle

Eivind Heløe

- Forslaget fra EU-kommisjonen stiller absolutte krav til klimagassutslipp, energitetthet og miljøtiltak som flere norske vannkraftverk kan ha problemer med å oppfylle. Dersom nybygging eller rehabilitering skal oppfylle disse kriteriene, vil det bli kostbart. I verste fall vil lånekostnadene til norske vannkraftverk kunne øke, sier Heløe.

Det er fordi finansmiljøet i utgangspunktet ønsker å gjøre investeringer i fornybare energikilder. En klassifisering som bærekraftig vil derfor kunne gi bedre lånebetingelser og lavere rente enn om vannkraften defineres som ikke bære kraftig. Isåfall kan renten bli satt på et høyere nivå. Ettersom vannkraft og alle andre energiinvesteringer er svært kapitalintensive vil en høyere rente gi store utslag for den potensielle lønnsomheten.

Selv om Energi Norge er kritisk til at vannkraften kan rammes av EU's nye regelverk, er de på generelt grunnlag positive til at EU gjør denne typen grep for å tydeliggjøre hva som er klimavennlig fornybar energi og hva som ikke er det.

- Vi er imidlertid positive til prinsippet om å klassifisere hva som kan regnes som bærekraftig økonomisk aktivitet i EU- og EØS-landene. Dette innebærer å oppskalere bærekraftige investeringer og redusere risikoen for grønnvasking av aktiviteter og investeringer. Vi er også fornøyd med at taksonomien ikke lenger har kraftverkets installerte effekt som et bærekraftskriterium, sier Heløe.

Powered by Labrador CMS