Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vannkraft og vindkraft på land vil kunne levere nok fornybar energi i Norge til en langt lavere kostnad for kunden enn flytende havvind

Energi Norge er bekymret for at den enorme Enova-tildelingen til Equinor kan gå ut over andre FoU-prosjekter.

Torsdag var en stor dag for Equinor og alle som heier på havvind. På en pressekonferansen på Ekebergrestauranten i Oslo kunne Enova-sjefen fortelle at de

- Hywind Tampen får en tildeling på 2,329.800 kroner, sa Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Interesseorganisasjonen Energi Norge organiserer brorparten av den norske kraftbransjen, og de er veldig opptatt av arbeidet med å elektrifisere hele det norske samfunnet som en del av overgangen fra å bruke fossile energikilder til fornybare løsninger.

- Det er positivt at det satses på utvikling av umodne teknologier som flytende havvind. Hywind Tampen er et viktig prosjekt for å utvikle norsk kunnskap på et teknologiområde med store eksportmuligheter , sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Han gjør et poeng ut av at både vannkraften og vindkraften på land er fornybare energikilder som i dag er lønnsomme uten subsidier.

Vannkraft og vindkraft på land vil kunne levere nok fornybar energi i Norge til en langt lavere kostnad for kunden enn flytende havvind

Knut Kroepelien

- Samtidig er det viktig å se på dette som næringspolitikk og ikke energipolitikk, hvor det er tverrpolitisk enighet om å avvikle støtten til fornybar kraftproduksjon og la markedet styre utviklingen, sier Kroepelien.

Flytende havvind er fortsatt et umodent område, og selv om havvinden kan ha større og flere vindturbiner enn det det er plass til på land, så er fortsatt prisforskjellen stor. Energi Norge mener også at det er nok potensiale for vindkraft på land til å dekke Norges fremtidige elektrisitetsbehov selv om strømproduksjonen må trappes opp for den økte elektrifiseringen av samfunnet.

- Vannkraft og vindkraft på land vil kunne levere nok fornybar energi i Norge til en langt lavere kostnad for kunden enn flytende havvind, sier Kroepelien.

Enovas tildeling til Equinor og Hywind Tampen er rekordstor, og Energi Norge frykter at den store tildelingen kan gå utover andre energirelaterte prosjekter som også trenger støtte.

- For øvrig er vi opptatt av at slike store tildelinger ikke utestenger andre viktige FoU-prosjekter fra å få Enova-støtte , sier Kroepelien.

Vi har offensive planer for 2019 og vi går inn i 2020 med stor aktivitet på alle sektorer

Nils Kristian Nakstad

enerWE spurte Enova-sjef Nils Kristian Nakstad om nettopp dette etter pressekonferansen på torsdag.

- Enova er satt opp for å takle denne typen store prosjekter. Det er åpenbart at det tar en god del av budsjettet vårt, men likevel er det stor aktivitet på alle andre områder og vi oppfordrer alle med gode prosjekter til å søke, sier Nakstad.

På direkte spørsmål om det er penger igjen til andre aktører, svarte Enova-sjefen bekreftende.

Kommer det viktige store prosjekter i fremtiden er det ikke sikkert at 2,3 milliarder blir den største tildelingen vi får se

Rikard Knutsen

- Vi har offensive planer for 2019 og vi går inn i 2020 med stor aktivitet på alle sektorer, sier Nakstad til enerWE.

Rikard Knutsen, statssekretær i Olje- og energidepartementet var også klar på at det vil bli stilt midler til rådighet for å sikre at Enova også kan støtte andre aktører.

- Kommer det viktige store prosjekter i fremtiden er det ikke sikkert at 2,3 milliarder blir den største tildelingen vi får se, sier Knutsen til enerWE.

Powered by Labrador CMS