Toini Løvseth er direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.
Toini Løvseth er direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

- Om vi ikke tuller det til for oss selv, er det gode grunner til at norske forbrukere skal kunne ha Europas laveste strømkostnader

Møt Toini Løvseth i Energi Norge i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Toini Løvseth

Stilling: Direktør for marked, elektrifisering og kunder

Arbeidsgiver: Energi Norge

Aktuell: Har kastet seg på debatten om elektrifisering

- Dere er jo frontkjempere for elektrifisering - hvor haster det mest å elektrifisere og hvor kan vi evt vente?
- Ja, dette er det viktigste klimatiltaket og et tiltak vi i Norge med våre fornybarressurser kan iverksette raskt. For det haster å gjennomføre dem, alle sammen. Men her som med alt annet, må man prioritere tar man de som monner mest, som er enklest og rimeligst, for folk, bedrifter, samfunn og natur først.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Vi har i all hovedsak hatt all vår aktivitet fra hjemmekontor det siste året. Det er ikke på noen måte optimalt, bortsett fra på spart reisetid. Folk er åpenbart både sliten, leie og veldig klare for å komme ut i verden, treffes, diskutere og la seg inspirere av hverandre. Samtidig, vi har gjennomført en fullstendig digitalisering av virksomheten vår, også på kurs og konferanse. Folk har stått på som løver og klart ting som vi ikke ville trodd var mulig i fjor i mars.

Det er kanskje ikke noe å si på mengden oppmerksomhet, men vi vil gjerne komme bedre gjennom med budskapet om alt det positive vi bidrar med.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Det er kanskje ikke noe å si på mengden oppmerksomhet, men vi vil gjerne komme bedre gjennom med budskapet om alt det positive vi bidrar med, i alt fra bygging av nye anlegg og infrastruktur, leveringssikkerhet og kvalitet, gode kundetjenester, verdiskaping og grunnlag for klimaomstilling.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Ingen grunn til å tro at det ikke i all hovedsak vil være gjennom fornybar energi. Noen utfordringer med den siste, lille biten som skal være der når værgudene ikke står oss bi og dagens teknologi ikke strekker til, men jeg er optimist. Vi har kommet mye lengre allerede enn det skeptikerne trodde var mulig for 10 år siden.

Vi må stimulere etterspørselen etter nullutslippsløsninger og vi må ha et skikkelig krafttak på infrastruktur.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi vet at det er nyttig, Klimakur ol har dokumentert at det er et riktig tiltak, vi vet at vi har ressursene, men vi må jobbe litt hardere med å gjøre dette raskt og effektivt. Vi må stimulere etterspørselen etter nullutslippsløsninger og vi må ha et skikkelig krafttak på infrastruktur. Vi tror at en nasjonal elektrifiseringsstrategi er veien å gå.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Veldig. Det sitter i ryggmargen. Men med liten blokkleilighet uten varmekabler som største og mest energikrevende krypinn har jeg så lite forbruk - at større investeringer for å spare mer - har forsvinnende liten effekt. Det er få kule dingser på meg i så måte.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi har fantastiske vindressurser i dette landet, til lands og til vanns. Det er en velsignelse når vi skal kutte utslipp og samtidig skape verdier. Vi kan bygge ut ny kraft etter hvert som forbruket øker til svært konkurransedyktige priser, for folk og industri. Det betyr ikke at alle ressurser skal utnyttes og slett ikke tynes, og det skal spares på både energi og natur der det spares kan.

Vi kan bygge ut ny kraft etter hvert som forbruket øker til svært konkurransedyktige priser, for folk og industri. Det betyr ikke at alle ressurser skal utnyttes og slett ikke tynes, og det skal spares på både energi og natur der det spares kan.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Bor i blokk da, så den avgjørelsen tar jeg ikke selv. Men kanskje på båten, det hadde vært fint.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jobber for gode rammebetingelser for fornybarnæringa.

Om vi ikke tuller det til for oss selv er det gode grunner til å tro at norske forbrukere skal kunne ha Europas laveste kostnader knyttet til strømforbruk også i framtida.

- Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
- Kommer an på været, da. Men, vi har et veldig godt utbygget kraftsystem i dette landet, et velfungerende Nordisk kraftmarked og en fantastisk regulerbar vannkraft i kombinasjon med gode vindressurser. Om vi ikke tuller det til for oss selv er det gode grunner til å tro at norske forbrukere skal kunne ha Europas laveste kostnader knyttet til strømforbruk også i framtida.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Den vurderingen og den fulle klimarisikoen knyttet til det, tenker jeg markedsaktørene der skal få ta.

- Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
- Viktig for å kunne kutte utslipp som ikke ellers kan unngås, for eksempel i industriprosesser og avfallsforbrenning, og for å komme til netto null i utslipp til slutt.

- Har du flyskam?
- Prøver å unngå skammen med å ikke fly så mye at det er grunn til å skjems. Kanskje jeg ikke trenger det heller om det blir færre jobbreiser framover. Men, jeg har det meste av familie nordpå, så mye fly, det blir det.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Enerwe, Fornybaren og Energi og Klima er gode, informative kilder. Ellers: Jo sterkere du skal mene, jo dypere bør du gå.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS