Regjeringen punger ut med 649 millioner kroner for å bevare kulldrift

Publisert

Tiltakene som er satt i gang kommer likevel ikke til å holde for 2016.

Regjeringen er beredt til å bidra med 649 millioner kroner over de neste tre årene for å holde liv i Gruve 7 på Svalbard.

Vil bevare bosetningen

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) tilføres 112 millioner kroner til fortsatt drift av Gruve 7 dersom Stortinget sier ja til proposisjonen som passerte statsråd fredag.

Det er den lave kullprisen som får næringsminister Monica Mæland (H) til å åpne pengesekken:

– Det er viktig å opprettholde aktivitet og bosetting på Svalbard, sier hun i en pressemelding.

Nuller lån

Mæland sier at det uansett ikke er markedsgrunnlag for drift i Svea og Lunckefjell. Her er tanken at en driftshvile skal gi lokalsamfunnet tid til å bygge opp nye næringer, samtidig som muligheten holdes åpen for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp, ifølge næringsministeren.

I tillegg til de 112 millionene i overføringer, ber regjeringen Stortinget også om godkjenning til å gjøre om et lån på 205 millioner kroner til egenkapital i Store Norske.

Ikke nok

Men selv ikke disse grepene vil være tilstrekkelig for å sikre drift ut over 2016.

Gitt at dagens kullpris-prognoser slår til, og driftspausen ved Svea og Lunckefjell opprettholdes, vil SNSK ha behov for årlige bevilgninger på 144 millioner kroner hvert år de neste tre årene – fra 2017 til 2020.

Samlet betyr det at regjeringen, i denne omgang, er beredt til å legge 650 millioner kroner på bordet for å holde liv i kulldriften på Svalbard.

– Vi har ingen garanti for at forholdene ikke forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett og vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Powered by Labrador CMS