NVE intensiverer jakten på forbruksverstingene

Publisert

For å nå EUs ambisiøse klimamål må alle bidra, NVE tar opp jakten på produsente som ennå ikke er i tråd med kravene. 

Økodesign- og energimerking av produkter har en sentral plass i EUs klima- og energipolitikk, og kravenes skal også innføres i Norge. Bare innen sentraloppvarming er målet å spare over 500 TWh energi hvert år fra 2020 i Europa. For lysutstyr er målet å spare vel 100 TWh/år, eller nesten like mye som hele den norske kraftproduksjonen.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser, og derfor har de tatt til orde for å innføre de nye kravene i Norge så fort som mulig, selv om de først må gjennom EØS-godkjenning. For å få i gang prosessen utlyste NVE en anbudskonkurranse for å finne bedrifter som kunne bistå dem i tilsynsarbeidet rundt de nye kravene.

— En av de viktigste oppgavene på energisiden er å arbeide for en effektiv energibruk. NVE har fått delegert tilsynsmyndighet etter energimerkeforskriften for produkter og økodesignforskriften. Disse forskriftene skal til sammen sikre god forbrukerinformasjon om produkters energibruk og at energieffektive produkter tilbys for salg. Tilsynet skal bidra til like konkurransevilkår for markedsaktørene, sikre at forbrukerne får lovlige produkter samt bidra til at energieffektiviseringspotensialet knyttet til kravene utløses, sier seniorrådgiver i NVE, Kirsti Hind Fagerlund til enerWE.

Tvangsmulkt og gebyrer

Tilsynet skal bestå av ulike typer kontrollaktiviteter som testing, dokumentkontroller og butikkontroller. Butikkontrollene skal sjekke at forhandlerne gir nødvendig informasjon om de utstilte produktenes energiklasse og energiforbruk, det vil si at energimerket er påført lett synlig for kundene.

— På denne måten kan forbrukerne, på en lettvint måte, velge de mest energieffektive produktene, forteller Fagerlund.

— Hva vil skje med produktene som ikke tilfredsstiller kravene?

Ved brudd på regelverket har NVE flere reaksjonsmidler tilgjengelig, eksempler på dette er ilegging av overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller omsetningsforbud. Hvilken reaksjonsform som velges, vil vurderes i hvert tilfelle. Det avhenger blant annet av hvilken forskrift ulovligheten kommer i konflikt med, avslutter Fagerlund.