All energi krever noe

KRONIKK: Det er lettere å samle folk mot noe enn for noe.

Publisert Sist oppdatert

Vi er alle enige i at det må jobbes hard for å redusere energibehovet, men det vil ikke være nok.

Vi må produsere mye mer fornybar elektrisk strøm i Norge fremover! Full elektrifisering av Norge vil kreve mye mer strømproduksjon. Det samme vil det grønne skiftet kreve.

Det er enklere å samle folk i mot former for energiproduksjon - enn det er å samle folk for alternativer kilder

Are Tomasgard

Alle som kan litt om energi, vet at utnyttelse av alle former for energi er krevende. Det er enklere å samle folk i mot former for energiproduksjon - enn det er å samle folk for alternativer kilder.

Under har jeg kort pekt på hva vi pådrar oss når vi tar i bruk forskjellige energikilder.

Kullkraft:

Kullkraft krever inngrep i naturen, åpne brudd, fyllinger, omfattende transport, forurensing og gir ekstremt høye CO2 utslipp ved forbrenning.

Olje og gass:

Petroleum krever oljefelt på land eller til sjøs, transport, forurensing og CO2 utslipp ved forbrenning. Ved utvinning og bruk av olje, kommer 1/5 av CO2 utslippene fra utvinning, mens 4/5 kommer fra forbrenning når vi bruker oljen. Gass har lavere CO2 utslipp enn olje og kull.

Atomkraft:

Atomkraft gir potensiale for storulykker eller andre former for uønskede hendelser. Videre får vi atomavfall som det vil gå tusenvis av år å bli kvitt.Det er stor motstand i befolkningen når det gjelder atomkraft.

Bioenergi:

Bioenergi krever tilgang på store skogsarealer eller landbruksarealer, noe som strider mot jordvern og skogvern. Potensialet for bruk av busker og mindre skog krever økt transport. Ved forbrenning kan luftkvaliteten i nærområdet forverres. Hensynet til jordvern og skogvern blir sterkere g sterkere.

Solkraft:

Solkraft krever metaller som igjen krever gruver, transport og smelteprosesser. Samtidig er det krevende å gjenvinne metaller etter solcellenes levetid. Solceller krever noe landareal, og en stor satsing på solkraft vil kreve batterikapasitet for å veie opp de tider på døgnet sola ikke er tilgjengelig. Alternativt supplere med energi fra andre kilder.

Vannkraft:

Vannkraft krever at vi demmer opp terreng, at vi legger elver i rør og at vi reduserer fiskebestanden i de regulerte områdene. Norge har noe potensiale igjen når det gjelder rehabilitering av allerede utbygde vannkraftverk, men potensialet er begrenset med mindre en kombinerer med å regulere mer av vassdragene våre til formål å produsere elektrisitet.

Norge er et av landene som kan bygge ut mer vannkraft, men slike inngrep i naturen er omstridte.

Vindkraft:

Vindkraft krever at vi beslaglegger arealer, reduserer fuglebestanden i nærområdet og at vi får synlige vindmøller i terrenget.

Den billigste kraften vil fortsatt være den krafta en ikke bruker.

Kronikken ble opprinnelig publisert på Facebook. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Powered by Labrador CMS