Mener norske solforhold er for dårlige til å satse

Publisert

Norske Scatec Solar skaffer solcelleavtaler i millionklassen i utlandet. Men investeringene i hjemlandet kommer neppe med det første.

Forrige uke kom meldingen om at Scatec Solars nye solcelleanlegg i Jordan er klar for kommersiell drift. Det norskeide solenergiselskapet har tidligere utviklet lignende prosjekter i Sør-Afrika, Honduras og USA. Mikkel Tørud, CFO i Scatec Solar, påpeker at det nye anlegget i Jordan på 36 hektar (tilsvarende 67 fotballbaner) regnes som lite i selskapets målestokk.

— Ja, anleggene i USA og Sør-Afrika er mye større. Normalt bygger vi anlegg på 50-100 MW, mens anlegget i Jordan er av størrelsen 10 MW.

CFO i Scatec Solar, Mikkel Tørud
CFO i Scatec Solar, Mikkel Tørud

Bidrar til selvforsynt kraft i Jordan

Parken i Jordan, kalt Oryx, har vært under utvikling i rundt to år. Tørud forteller at Jordan, som så langt har vært avhengig av kraftimport fra nabolandene, lenge har ønsket å bli mer selvforsynt på energi.

— Jordan er et land med gode solforhold. Myndighetene etablerte derfor et program som tillot at internasjonale selskaper, kunne komme inn og investere, og Scatec Solar er ett av dem, forteller han.

Dette er det første av tre planlagte kraftanlegg Scatec bygger nær den jordanske byen Ma’an. Anlegget vil kunne produsere 25 000 MWh i året, nok til å dekke strømbehovet til 5000 husholdninger. De to neste parkene blir større, og de tre vil totalt bli på 43 MW.

Bruker lokal arbeidskraft

Parken ble bygget av rundt 100 arbeidere, og Tørud forteller at selskapet i stor grad bruker lokal arbeidskraft i byggingen av solcelleanleggene, både i Jordan og i resten av verden.

— Parkene skal stå der i 20-30 år, så et er viktig at lokalbefolkningen forstår hva de betyr, og at de har en verdi for dem også. Vi bruker mange ufaglærte arbeidere som får opplæring og konkret arbeid. Det settes ofte veldig stor pris på, sier han.

Den totale investeringen i de tre prosjektene var på 100 millioner dollar. Tørud vil ikke si hvor mye Scatec vil tjene på avtalen de neste 20-25 årene. Han understreker likevel at selskapet har visse avkastningskrav til sine prosjekter og at Oryx-anleggene bygges i tråd med disse.

Prioriterer utenlandske markeder 

Solkraft spås en lysende fremtid når behovet for olje og gass går ned, og forrige uke etterlyste Solenergiklyngen-leder Trine Kopstad Berentsen bedre statlige støtteordninger for solenergi. Tørud utelukker ikke at solkraft kan ha en fremtid i Norge.

— I Norge har vi gode naturgitte forhold med mye vannkraft, men solforholdene er dårlige. Det kan likevel være fornuftig å installere solcellepaneler på taket hjemme, og det er ikke uvanlig med støtteordninger for å få et slikt marked i gang i en overgangsperiode. Kostnadene ved teknologien er nå såpass reduserte at det begynner å gi mening å se på dette.

Men en utvikling i hjemme-markedet vil i så fall skje uten Scatec.

— Vi er ikke inne i den type virksomhet. Vi bygger kun store, utility scale-anlegg, og holder oss da til utlandet. På lengre sikt er det ikke utenkelig med Scatec-prosjekter i Norge, men det er ikke noe vi ser på konkret, sier Tørud.

Powered by Labrador CMS