Stor kontrakt til Sweco

Publisert

Bygger vannkraft i Albania.

Sweco skal stå for utforming og kontroll av tunneler og anlegg i fjellet når et nytt vannkraftverk skal bygges i Albania, melder selskapet i en pressemelding. Kunden er Devoll Hydropower, et selskap som er heleid av Statkraft. Verdien på oppdraget er på om lag 56 millioner kroner.

 Vannkraftverket vil styrke Albanias tilgang på elektrisitet betydelig, og øker andelen fornybar energi. For Swecos del er dette et oppdrag der vi virkelig får vist frem vår spisskompetanse. Vi har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge.

Oppdraget innebærer at Sweco skal prosjektere tiltak som forsterker grunnen, og sikre varig stabilitet i tunneler og fjellrom. Vannet i det nye anlegget skal ledes fra en 150 meter høy dam via en 10 kilometer lang tilløpstunnel ned til en kraftstasjon inne i fjellet. Vannet skal deretter ledes gjennom en utløpstunnel til elven Devoll River. De to anleggene inne i fjellet utfyller hverandre, og vil huse en transformatorstasjon og vannkraftturbiner.

Swecos arbeid starter i mai 2014 og vil pågå i tre år. Det nye kraftverket får en effekt på 177 MW og skal være klart til å tas i bruk i slutten av 2018.