Mot avklaring for kabelprosjekt

Published

Sendt ut på høring fra britiske myndigheter.

Den planlagte strømkabelen mellom Norge og Storbritannia vil falle inn under britenes nye inntektsregulering for kabelprosjekter. Det følger av kriteriene som 23. mai ble sendt ut på høring fra britiske myndigheter.Reguleringsmyndighetene i Storbritannia la fredag 23. mai frem premissene for inntektsreguleringen for mellomlandsforbindelser. Dette er en viktig avklaring for å realisere kabelprosjektet NSN, en 1400 MW strømkabel som skal gå mellom Norge og England. Med sine mer enn 700 kilometer vil det bli verdens lengste undersjøiske kabel av denne typen.

Det er gledelig at vårt prosjekt etter all sannsynlighet er blant dem som vil omfattes av denne reguleringen. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å forberede realiseringen av dette prosjektet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Britenes foreslåtte inntektsregulering skal sikre en minimumsinntekt og samtidig legge til rette for at inntektene over et visst nivå går tilbake til forbrukerne. Dette berører kun den britiske delen av kabelen, og er viktig for å sikre en akseptabel risiko i prosjektet for Statnetts britiske partner, National Grid.

Kilde: Statnett.no