Norsk gassfakta

Publisert

Visste du dette?

Fakta om norsk gasseksport:

  • Norge eksporterte i 2012 113,7 milliarder standard kubikkmeter gass, dette utgjorde 98,8 prosent av en total produksjon på 115,1 milliarder standard kubikkmeter.
  • Norsk gass er viktig for energiforsyningen i Europa og blir eksportert til alle de store konsumentlandene i Vest-Europa.
  • Norsk gasseksport sto for 23 prosent av gassforbruket i EU i 2013, mens Russland sto for 27 prosent. Den største delen av eksporten går til Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike, der norsk gass utgjør mellom 20 og 40 prosent av det samlede forbruket.
  • Produsentselskaper på den norske kontinentalsokkelen har gassavtaler med kjøpere i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Belgia, Nederland, Italia, Spania, Tsjekkia, Østerrike og Danmark. Snøhvitanlegget leverer LNG – flytende naturgass (liquefied natural gas) – til blant annet Spania, England, Japan og flere land i EU.
  • ©NTB