Skagerak velger EVRY

Publisert

Mulig totalverdi på 50 millioner.

Et strategisk viktig samarbeid etableres nå når Skagerak Energi velger EVRY til å levere komplette IT driftstjenester inkludert drift av telefoni og kundesenter. Det skriver Evry i en pressemelding.

Avtalen tegnes for tre år med opsjon om utvidelse på inntil fire nye år. Kontraktsverdi for de tre første årene er 21 millioner kroner med mulig totalverdi på 50 millioner kroner.

Med denne avtalen styrker vi ytterligere vår satsning på IT i kraftmarkedet. I januar tok vi over driften av IT for Trønderenergi. Vi er stolte og glade over at enda en ekspansiv, regional leverandør i kraftmarkedet nå velger å samarbeide med EVRY slik at de kan fokusere på kjernevirksomhet og vekst, sier divisjonsdirektør i EVRY, Morten Sæther.

Skagerak Energi er et stort regionalt forankret energikonsern i Grenland og Vestfold som har vekstambisjoner og stort fokus på fremtidsrettede løsninger innen ren, fornybar energi.

Vi står foran store investeringer og ønsker å være en sentral aktør for restrukturering av kraftmarkedet i vår region, sier Espen Behring, IKT-sjef i Skagerak Energi.

For å lykkes med våre ambisjoner trenger vi en partner på IT som har gjennomføringsevne og kan skalere leveransene etter våre behov.

EVRY skal levere drift av basis IT infrastruktur til Skagerak Energi, inklusive drift av telefoni og Call Center. Dette danner basis for drift av en rekke applikasjoner hvorav 10 ansees å være forretningskritiske.

Kjernen i vår leveranse blir å ivareta den enkelte medarbeiders produktivitet der stadig mer skjer på mobile enheter ute på kraftstasjoner og installasjoner. Vi ser fram til et spennende samarbeid og vil kunne tilby flere tjenester fra EVRYs brede portefølje for å følge utviklingen i bransjen og imøtekomme framtidige behov, forteller Sæther.

I følge Behring er stabil og god IT-drift en forutsetning for Skagerak Energis produktivitet og leveranser i kraftmarkedet. Han forteller om høye krav til tilgjengelighet og viktigheten av et godt utbygd serviceapparat for brukerne.

Vi må ha kvalitet i alle ledd, samtidig som vi ønsker å fokusere på vår egen kjernevirksomhet og ta i bruk mulighetene som ligger i bransjen vår fremover. Derfor velger vi nå å sette ut IT-driften til en profesjonell driftsleverandør. EVRY tilbyr en unik kombinasjon av lokal tilstedeværelse og full bredde i tjenestespekteret og vi er svært fornøyde med å etablere dette samarbeidet, avslutter Behring.