Økt sysselsetting i kraftnæringen

Published

Opp to prosent fra året før.

Etter to år med relativt lav vekst, var det i 2013 19.051 sysselsatte i kraftsektoren, opp drøyt to prosent fra året før, ifølge en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Aldersprofilen viser riktignok at mange fagarbeidere vil gå av med pensjon de nærmeste årene, melder Energi Norge.

Snittalderen på sysselsatte med fullført videregående utdanning i kraftsektoren var 46,7 år i 2013.

Kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge synes rapporten er et nyttig verktøy for dimensjonering av relevante utdanninger.

Den skjeve aldersprofilen på fagarbeidere – spesielt energimontører – viser at rekruttering av lærlinger er helt avgjørende for at vi skal ha nok kompetanse til å gjennomføre de enorme nettinvesteringene fornybarnæringen står overfor de neste årene, sier hun.

Høy teknisk kompetanse

Alle tekniske yrker er tatt med i årets SSB-rapport, og viser at drøyt seks av ti sysselsatte i kraftsektoren har tekniske jobber. Av den totale arbeidsstokken, er 35 prosent fagarbeidere, 19 prosent ingeniører eller teknikere og åtte prosent sivilingeniører.

Sysselsettingen i kraftnæringen alene økte med 326 personer til 15.085 personer i fjor. Økningen var et resultat av at 1.733 personer valgte kraftnæringen som sin arbeidsplass i løpet av året, mens kun 1.407 ansatte byttet beite, eller forlot næringen av andre årsaker.

I rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen om produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, mens virksomheter med et stort innslag av sysselsatte med samme utdanning og yrke som er typiske for kraftnæringen, er omtalt som kraftrelaterte virksomheter. Samlet sett omtales disse to gruppene som kraftsektoren.