Vil ha fortsatt drift av reaktor

Published

10 nye år for Haldenreaktoren.

Mindre enn én måned etter at Statens strålevern kom med kraftig kritikk mot driften av Haldenreaktoren, innstiller det samme strålevernet på ti nye år med drift av den omstridte reaktoren

I slutten av april slo Statens strålevern fast at sikkerhetskulturen ved atomreaktoren har alvorlige mangler. Det ble blant annet pekt på uklare ansvarsforhold og roller.

Vi har aldri sett så klare avvik når det gjelder sikkerhetskulturen, så dette er alvorlig, sa avdelingsdirektør Per Strand den gangen.

Mandag opplyser Strålevernet at det innstiller på fornyet konsesjon for Haldenreaktoren, men fremmer forslag om en rekke vilkår for fornyelsen. En forutsetning er at det forebyggende sikkerhetsarbeidet styrkes og « forankres i en helhetlig ledelsesstyrt sikkerhetskultur».

En ny konsesjon vil innebære fortsatt drift i ti år fra nyttår. Haldenreaktoren drives av Institutt for energiteknikk (IFE) og er en av to forskningsreaktorer i Norge. Den andre – på Kjeller i Akershus – drives også av IFE.

©NTB