Kritikk av Halden-reaktoren

Publisert

Alvorlige svakheter i sikkerhetskulturen.

Sikkerhetskulturen ved atomreaktoren i Halden har alvorlige mangler, slår Statens strålevern fast. Blant annet dreier det seg om uklare ansvarsforhold og roller.I en rapport beskriver Statens strålevern 13 avvik, men det dreier seg ikke om sikkerheten ved selve reaktoren, melder NRK.

Vi har aldri sett så klare avvik når det gjelder sikkerhetskulturen, så dette er alvorlig, sier avdelingsdirektør Per Strand.

Blant annet påpeker Strålevernet uklare ansvarsforhold og roller, uklar håndtering av sikkerhetsspørsmål og at sentrale personer synes å være satt inn i roller de ikke har kompetanse til å ha.

Halden-reaktoren drives av Institutt for energiteknikk (IFE) og er en av to forskningsreaktorer i Norge. Den andre – på Kjeller i Akershus – drives også av IFE. Sikkerhetssjef Ole Reistad ved IFE sier de tar kritikken fra Statens strålevern til etterretning.

Vi går inn i de konkretene avvikene og skal beskrive hvordan vi skal rette dem, sier han.

©NTB