Monstermastene - Kampen

Svartmaling som rammet Statnett.

Publisert Sist oppdatert

I 2005 presenterte Statnett et forslag om å bygge master over Hardangervidda. Striden har siden dengang dreid seg om hvorvidt man skulle satse på sjøkabler eller master for å sikre strømforsyning på tvers av landet. I 2010, ble regjeringens 'ja til mastene' sommerens heteste mediedebatt. Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett, forteller på sitt foredrag på enerWE Communication Conference om hvordan det hele startet.

Vi visste ikke helt hva som traff oss den sommeren, det tok helt av. 'Monstermast'-kampanjen var i gang og vi hadde mengder av demonstrasjoner som rammet prosessen vår.

Motstanderne, som besto av blant annet lokalpolitikere og naturvernorganisasjoner hadde lansert begrepet 'monstermaster'. Pladsen mener dette var et smart kommunikasjonsgrep.

Når det gjelder ordet 'monstermast' så fortjener aktivistene heder og ære for å ha innført dette begrepet. I kommunikasjonsøyemed var dette en meget bra formulering som ga motstanderne mengder av gratis PR. For hvem er det som bygger monstermaster? Jo det er monstre. Og hvem ble utpekt som monstrene? Jo, det var Statnett.

Pladsen mener at begrepet ble en viktig del av svartmalingskampanjen. De visuelle grepene i kampanjen bestod av å stille prosjektet i et negativt lys ved å sammenligne de 45 meter høye mastene med kjente byggverk i Norge.

Monstermastene ble fremstilt som 'monstre' som var høyere enn slottet. Dette var skildringer av det inngrepet i naturen som Statnett representerte.

Grunnet manglende åpenhet hos Statnett selv så man til slutt at de ubesvarte spørsmålene ble besvart av aktivistene selv.

Til slutt var det konspirasjonsteoriene som tok over. Det ble stilt spørsmålstegn ved Statnetts agenda, hvilken intensjon hadde vi med å sette opp mastene? Vi ble sett på som den sorte ulven.

Pladsen forteller at svartmalingskampanjen ble en dyr affære, men er likevel usikker på hva svartmalingskampanjen kostet skattebetalerne.

Prosjektet kostet totalt 1 milliard kr. Hvor mye av dette som skyldes demonstrasjonene og hvor mye som skyldes prosessendringer er fortsatt litt uklart.

Han mener likevel at Statnett har klart å tilegne seg mye verdifull lærdom etter 'monstermast'-saken.

Vi må lære oss mer om åpenhet og involvering. Vi må jobbe mer med forventningsstyring. I tillegg er det viktig å ivareta et et fokus på prosessen, og hvordan den foregår. På den måten kan man ha ordentlige prosesser å vise til dersom det oppstår tvister i etterkant

Venter man for lenge kommuniserer man automatisk flere konklusjoner enn premisser, det er noe vi har lært, avslutter Pladsen.

—-

enerWE Communication Conference 2015 er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no. Konferansens hovedsponsor er Regus. Konferansens mediepartner er Dagens Næringsliv.