Stor aktivitet på Nordic Edge
Stor aktivitet på Nordic Edge

Nordic Edge - en forfriskende avveksling og tro på fremtiden

Publisert

Det er tett mellom buzzordene på Nordic Edge Expo, og det er umulig å ikke la seg rive med av engasjementet og fremtidstroen som blomstrer på scenene og standene på konferansen. Fra både hovedscenen og de mindre arenaene blir ideer delt, utfordringer belyst og gjennomgangstonen på arrangementet er de endeløse mulighetene som ligger foran oss

En av dem som viser stort engasjement er Dag Øyvind Meling, administrerende direktør i Roxel. Han leder et selskap med 115 ingeniører og på deres vegne er han svært ambisiøs. Gjennom å koble sammen infrastruktur, de forskjellige næringene i regionen og utdanningsmiljøene ønsker han å etablere et super cluster for smarte løsninger.

- Skal bestefar på sykehjemmet styre lyset med en iPad? Kom igjen! Vi må være mer ambisiøse enn som så!, utfordrer han fra scenen på Centre Court.

Velferdsteknologi er et sentralt tema, og et av mange områder der vi er avhengige av å utvikle og ta I bruk smartteknologi for å møte utfordringene vi vil møte når antallet eldre er mye større enn antallet hender som skal hjelpe. Meling mener at det å sikre at vi bruker erfaringene og kompetansen fra oljenæringen vil være sentralt, og nettopp her har Stavanger fantastiske forutsetninger.

Internasjonale og velkjente selskaper som Microsoft, IBM, Cisco og Siemens  kjenner sin besøkelsestid med tydelig tilstedeværelse, og det samme gjelder det offentlige som er representert både gjennom politisk og kommunal tilstedeværelse. I tillegg til de viktige bidragene fra allerede godt etablerte virksomheter er miljøet for oppstarts- og vekstselskaper sentrale bidragsytere. Nordic Edge har et godt tilbud til selskaper i dette segmentet. DNB samlet oppstartsmiljøet til en paneldebatt med representanter for investorer, Merkur Market ved Oslo Børs og teknologiakseleratorer for å diskutere forskjellige aspekter ved det å sikre at oppstarts- og vekstselskaper skalerer og vokser internasjonalt.

For oppstarts- og vekstselskapene er kapital sentralt i tillegg til det åpenbare; den gode ideen.

- Vi ønsket å trekke frem nettopp utfordringene norske selskap har med å vokse og bygge kompetanse for hva som skal til forklarer Relations manager Startup & Growth companies i DNB Karen Elisabeth O Heskja,

- Vi er opptatt av å skape gode møteplasser for investeringsklare selskap og investorer, om vi har gjort her på Nordic Edge og som vi gjør 19 oktober i Oslo. Nettopp denne type møteplasser er noe både gründerne og investorene har etterspurt avslutter hun.

For en by preget av høy arbeidsledighet og omstilling er det viktig å finne tilbake til dugnadsånden og skaperviljen for å finne veiene ut av den noe dystre stemningen som råder. Nordic Edge har store ambisjoner, og disse to dagene har vært et viktig bidrag til å synliggjøre mulighetene som ligger i å ta posisjon som smartby.

Powered by Labrador CMS