Klimaforlik skaper innovasjon

Published

Forskning har skutt fart siden forliket i 2008.

Forskningen på miljøvennlig energi har skutt fart siden Stortinget inngikk klimaforliket i 2008, slår Forskningsrådet fast.

De siste sju årene har det blitt skapt en plattform som kan bidra til å løse klimautfordringene samtidig som næringslivets utgangspunkt for verdiskapning bedres, hevder det statlige rådet.

En langsiktig satsing har gitt konkrete resultater og gjort oss konkurransedyktige på områder der også mange andre land satser tungt, sier direktør Fridtjof Unander i Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø.

Unander understreker imidlertid at klimaforliket bare var et første skritt på veien til å løse klimautfordringene og sikre norsk konkurransekraft i markedene for bærekraftig energi.

Forskningsrådets rapport om klimaforlikets effekt på energiforskning ble lagt fram for olje- og energiminister Tord Lien (Frp) på en konferanse torsdag.

©NTB