Elhub moderniserer kraftbransjen

Publisert

Felles nordisk sluttbrukermarked?

NVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm. Dette gjøres for å legge til rette for en nasjonal IKT-løsning (Elhub) for utveksling av måleverdier.

Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE til nve.no.

Det er også etablert et nordisk selskap (Nordic Balance Settlement) som skal sørge for at det er balanse mellom forbruk og produksjon. Dette vil gjøre det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

IKT-løsningen Elhub skal utvikles av Statnett og skal effektivisere informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Den vil også, i følge NVE, legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere gjennom mer effektiv og sikker utveksling av måleverdier mellom nettselskap og kraftleverandører.

Et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører vil bidra til økt konkurranse og innovasjon i bransjen, i følge NVE: