Skal ansette 1000 ingeniører

Publisert

Men RIF-lederen påpeker at det kan være krevende å bytte bransje. 

Blant organisasjonen Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) om lag 200 medlemmer er det i følge Finansavisen planlagt å ansatte inntill 1000 nye ingeniører i løpet av året.

Medlemsbedriftene i RIF arbeider hovedsaklig innen bygg og anlegg, samferdsel og fornybar energi, og sysselsetter per dags dato 10.500 mennesker.

Noen av de som nå skal ansettes kommer fra olje - og gassindustrien, men Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF understreker overfor Finansavisen at en slik overgang ofte krever mye både av bedriftene og de nyansatte.

— Man kan ikke bare hoppe rett inn i en annen bransje selv om man er utdannet ingeniør. De fleste må kurses og omskoleres først, sier hun til Finansavisen.

Skudal Hansteen forklarer ansettelses behovet slik: — Noe er for å dekke inn naturlig avgang og turnover, men det vil bli en netto vekst i antallet ansatte. Det er egentlig litt overraskende, fordi vi vet at det er krevende tider på Vestlandet. Samtidig er det høy aktivitet på Østlandet, og det er her fleste nyansettelsene er ventet å komme, forteller hun, og viser til deres halvårlige konjunkturrapport.