Vindmøllebrems i Bremanger

Publisert

Vil ødelegge skuet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier nei til nye vindmøller i Bremanger i Sogn og Fjordane. Grunnen er at det ikke vil se fint ut.

NVE konkluderer med at vindkraftverket ikke vil være samfunnsmessig rasjonelt sett i sammenheng med de andre vindkraftprosjektene i regionen.

  • - Myndighetene må komme med en krisepakke
  • Det er «de samlede visuelle virkningene» fra flere vindkraftverk i regionen som er hovedbegrunnelsen for avslaget. Isolert sett er Bremangerlandet vindkraftverk et svært godt prosjekt med tanke på forventet produksjon og tekniske forhold, påpekes det.

Powered by Labrador CMS