Rekordhøy vindkraftproduksjon i 2015

Publisert

Solid teknologiutvikling og ny kunnskap har bidratt til mer effektiv produksjon.

Norske vindkraftverk hadde en gjennomsnittlig brukstid på 3045 timer i 2015. Den gamle rekorden fra 2011 på 2737 driftstimer ble dermed slått med god margin. Det ble også satt produksjonsrekord med 2,5 TWh vindkraft i fjor, det opplyser Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

- En gjennomsnittlig driftstid på 3045 timer er meget godt. Erfaringene vi nå har fra nyere vindkraftverk, viser at moderne vindturbiner kan levere godt over 3000 brukstimer i året. Tallene bekrefter også at vi har svært gode vindressurser her i landet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

1,7 prosent av samlet kraftproduksjon

I 2015 ble det produsert mer vindkraft i Norge enn noen gang tidligere, viser NVE-rapporten "Vindkraft - Produksjon i 2015". Det ble i fjor produsert totalt 2,5 TWh vindkraft, tilsvarende 1,7 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge.

  • Over 80 nye kraftprosjekter på gang
  • Teknologi- og kunnskapsutvikling

    Produksjonsrekorden skyldes en kombinasjon av gode vindforhold i hele landet og svært god produksjon i nyere vindparker.

    - Vindforholdene i fjor var omtrent like mye over normalen som i 2011, men driftstiden var mye høyere i 2015. Det indikerer at det har vært en betydelig teknologi- og kunnskapsutvikling de siste årene. Vindkraftverk med driftsstart etter 2011, hadde i 2015 en gjennomsnittlig brukstid på hele 3424 timer, påpeker Sanderud.