Vindkraftverk-ja til tross for protester fra lokalsamfunnet

Publisert

- Vi har funnet en fin balanse, mener olje- og energiministeren.

Austri Vind DA har fått konsesjon til Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark.

Vindkraftverket vil gi omtrent 111 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året. Det tilsvarer årsforbruket til omtrent 5.600 husstander.

  • Snøsmelting gir lavere strømpriser i år
  • NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for Naturvernforbundet, Norsk ornitologisk forening og beboere i kommunen. Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse mot tiltaket på grunn av gammelskog og planlagt verneområde.

    – I denne saken har vi funnet en god balanse mellom et solid bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet og friluftsliv. Jeg har lagt vekt på at vindkraftverket vil utnytte allerede etablert infrastruktur som skogsveier og strømnett, sier olje- og energiminister Tord Lien. Departementet sier også at de har lagt vekt på at Våler kommune selv er positive til prosjektet.